Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Lenka Trkalová,
lídr KSČM pro komunální volby v Hradci Králové

Životopis:
Lenka Trkalová, narozená 26. 5. 1967, vystudovala VOŠ podnikatelskou a má dvě děti.

Předchozí kariéra:
Již devátým rokem vykonává funkci asistentky poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Soni Markové. Pět let se pohybovala v komunální politice jako zastupitelka obce Opatovice nad Labem.

Koníčky a zájmy:
Bez čeho se rozhodně neobejde, jsou přátelé, příroda, knihy, smích a kynologie.

Motto:
"Politiku chápu jako službu pro občany, kterou si platí ze svých daní".

Odpovědi na otázky Hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělala jako první v této pozici?
Úkolem primátora/ky je respektovat obyvatele svého města. Jako první bych se snažila zpátky získat důvěru v tento post.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Nejzanedbanější jsou okrajové části města. Obcím, které se postupně připojovaly k Hradci Králové se mnoho naslibovalo, ale už méně ze slibů se splnilo. Myslím tím hlavně dopravní obslužnost, oprava komunikací, sportoviště, vybavenost apod. Nejtěžší život mají v tomto smyslu obyvatelé Kuklen a Březhradu.

Čeho byste chtěla jako primátorka dosáhnout?
Cílem každého primátora/ky by měl být rozkvět města, ve kterém chce každý žít se svou rodinou. Tudíž cíl je mnoho budoucích maminek, dostupné služby všem, silný cestovní ruch, kulturní a sportovní vyžití, dobrá komunikace úředníků magistrátu s obyvateli, čisté životní prostředí a plná městská pokladna.

V jakém okamžiku byste prohlásila z pozice primátora, že jste spokojená?
Kdybych jezdila na kole do práce a lidé by mě zdravili s úsměvem " Ahoj primátorko! "