Během srpnových dní jsme pro vás připravovali profily a životopisy všech kandidátů na primátora Hradce Králové. Politici napsali pár slov o sobě a své politické kariéře.

Zároveň jsme jim položili tři otázky, které mají naznačit, kam jejich politické snahy budou směřovat. Jak vidí město Hradec Králové? Co je třeba změnit a jakým chtějí být primátorem.

Vy si tak můžete vytvořit lepší představu, kdo jsou a co nabízejí.


Adam Záruba,
lídr strany Změna pro Hradec

Životopis:
Adam Záruba, narozen v listopadu 1978 v Hradci Králové.

Současné povolání:

Od r. 2007 předsedá neziskové organizaci (Základní organizace Orlice Českého svazu ochránců přírody – hlavní náplní jeho práce je výstavba a provoz Podorlického skanzenu v Krňovicích, poradenství pro veřejnost v oblasti životního prostředí a památek, ekologická výchova dětí a mládeže, řízení projektů, ochrana přírody a krajiny).

Dosavadní kariéra:
2006-2007 externě spolupracoval s urbanistickým ateliérem T-plan, s.r.o. Praha. 2003-2007 vyučoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze – katedře urbanizmu a územního plánování. 2003 pracoval v rodinné firmě. Do r. 2003 studoval. Po roce 2003 byl členem několika komisí a poradních orgánů – v Hradci Králové i mimo něj.

Koníčky a zájmy:
architektura a urbanizmus (zejména 20. století), ochrana přírody a krajiny, památky a výtvarné umění.

Motto:
„Malá země musí nesmírně pečlivě, odpovědně a obezřetně hospodařit hodnotami své přírody, nad níž nemá daru vzácnějšího, kromě zdraví svých obyvatel.“ Akad. arch. akad. malíř Ladislav Žák (1900-1973)

Odpovědi na otázky Hradeckého deníku:

Co je prvním úkolem primátora? Co byste udělal jako první v této pozici?
V první chvíli je určitě potřeba naprostá změna v přístupu města a jeho vedení k lidem – konec zneužívání Radnice a dalších městských médií k neobjektivnímu informování, útokům na názorové a politické oponenty a k propagaci vládnoucí politické strany za peníze daňových poplatníků, dále zavedení maximální průhlednosti a otevřenosti rozhodování včetně férové diskuse s občany o připravovaných záměrech ve městě. Klíčové by bylo též prověření řady dosavadních sporných rozhodnutí, městských zakázek, smluv, změn územního plánu či dosavadních kroků v přípravě nového územního plánu.

Jaká část Hradce Králové je podle Vás v nejzanedbanějším stavu a proč?
Osobně si myslím, že Kukleny, na druhém místě Benešova třída. Domnívám se, že není třeba tady rozepisovat nějaká zdůvodnění, proč jsou v nejzanedbanějším stavu. Doporučuji zajet se do uvedených lokalit podívat a celé si je důkladně prohlédnout.

Čeho byste chtěl jako primátor dosáhnout?
* Zásadní změny v přístupu města a jeho vedení k občanům – zavedení slušného jednání představitelů města s občany, jejich včasné a objektivní informování a demokratická diskuse s nimi o připravovaných záměrech města či jiných investorů, konec prosazování sporných záměrů proti vůli obyvatel (viz dnešní kauzy změn územního plánu v Kuklenách, logistického centra v Březhradu, další zástavby Moravského Předměstí či likvidace vily Anička apod.)

* Otevřenosti a transparentnosti při zadávání zakázek, uzavírání smluv města s jinými subjekty, v územním plánování a jiné. Důsledné zavedení veřejné kontroly těchto procesů.

* Aby rozvoj města přestal být pojímán jen jako jeho plošné rozšiřování do volné krajiny, jako tomu je dnes. Aby respektoval přírodní a kulturní hodnoty i vzhled našeho města.

* Zastavení či alespoň zpomalení tempa zadlužování města

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice primátora, že jste spokojený?
Myslím, že vždy je co zlepšovat. Mám takovou povahu, že bych asi úplně spokojený se svou prací nebyl nikdy. Určitě by mne však potěšilo, kdyby se podařilo dosáhnout co nejdříve těch výše uvedených priorit.