.

Její předchůdce Martin Dvořák se jí ptal:

V současném zastupitelstvu má ODS nadpoloviční většinu a mohlo tedy za poslední čtyři roky prosadit nebo naopak zabrzdit prakticky cokoli. Z čeho vychází vaše přesvědčení, že po volbách bude ODS schopna napravit některé chyby, které udělala v tomto volebním období? Myslíte, že bude ODS mít ještě masivnější převahu v zastupitelstvu?
Na prosazení čehokoliv je v zastupitelstvu třeba 19 hlasů, bez ohledu na počet přítomných. Přesně tento počet má nyní ODS a zastupitelé zvolení za ODS hlasují dle svého přesvědčení. To znamená, že bez koaličních partnerů nemohla ODS prosadit nic. Nemyslím, že ODS bude mít převahu v příštím zastupitelstvu. My jsme ale již v tomto období prosadili projekty, jejichž výsledky umožní odstranit chyby a zlepšit informovanost občanů. A jsme odhodláni to udělat. Otázka zní, zda pro to najdeme partnery v příštím zastupitelstvu, jestli některé strany neslibují voličům hory doly, jen aby se jejich členové dostali k moci. Hradečané budou mít takovou radnici, jakou si zvolí a tudíž zaslouží.

1. Kolik času chcete věnovat práci primátora?
Maximum.

2. Jakou část města máte nejraději?
Mám ráda celý Hradec, je to opravdu nejlepší město pro život.

3. Kam byste nejraději poslala buldozery?
Odstraňovat staré zátěže, které nám na území města zanechal průmysl a armáda.

4. Jakou posloucháte hudbu?
Ráda poslouchám blues.

5. Kam ráda jezdíte na dovolen
ou?
Ráda jezdím na vodu.

6. Máte nějaké osobní vzory, koho?
Masaryka, když bojoval proti xenofobii a proti falešným rukopisům. Souhlasím s jeho názorem, že na lži nelze stavět nic pozitivního.

7. Kolik času věnujete rodině?
Mnohem méně, než bych si přála. Bohužel nemám všechna vnoučata v Hradci Králové.

8. Co
ráda jíte a kam chodíte na jídlo?
Mám ráda dobré a dobře udělané maso. Protože umím vařit, jím nejraději doma.

9. Chodíte ráda za kulturou, kam?
Od mládí mne zajímá výtvarné umění. Stále jsem se nenabažila svobody, to je možnosti jezdit na výstavy do zahraničí, mám ale bohužel málo času.

10. Snášíte dobře kritiku, jste si vědoma svých negativních vlastností, jaké to jsou?
Věcnou, stručnou a jasnou kritiku nejen snáším, ale vítám, bez ní člověk zakrní. Nesnáším prázdné, rozvláčné a nekompetentní tlachání. Trvá-li déle, ztrácím trpělivost. Pokud někdo lže a nedodrží co slíbil, ztrácím i zdvořilost.

11. Jakou knihu jste četla naposledy a doporučila byste ji?
Andrew Dalby: Nebezpečné chuti a Liddel Hart: Historie I. Světové války.

Otázka, kterou Pavla Finfrlová položila Zdeňku Finkovi z HDK :
Které sliby z vašeho volebního programu jsou pro Vás naprosto zásadní a vaši případní partneři je musí převzít do koaliční smlouvy?