„Osobně jsem proti, aby společnost CTP získala dodatečné stavební povolení. Je to ale tak závažná věc, že o ní nebude rozhodovat jen rada ale všichni zastupitelé," vyjádřil se Fink.

Cesta investora pro stavební povolení pro skladové haly nizozemské společnosti CTP na okraji Hradce Králové se tak může hodně zkomplikovat. Město má v rukávu minimálně jeden trumf. Vše může totiž ztroskotat na stavbě příjezdové cesty k halám.

„Rada v roce 2010 schválila, že může CTP rozšířit příjezdovou silnici ke svým halám. Ta by se využila případně i v budoucnu při stavbě severní tangenty. Smlouva ale byla časově omezená na tři roky a propadla. Takže se musí záměr znovu potvrdit," vysvětlil primátor.

Investor požádal loni v říjnu magistrát o potvrzení platnosti stanoviska odboru majetku k rozšíření komunikace. „Přes mnohé urgence dvou, dnes již bývalých vedoucích odboru majetku, jsme dosud neobdrželi žádnou oficiální reakci. Dopisem jsme kontaktovali přímo primátora a při ústním jednání nám bylo sděleno, že máme podat novou žádost, kterou se orgány města budou nově zabývat," poukázal regionální ředitel CTP Tomáš Novotný.

Podle něj si CTP nechává zpracovat od právníků stanovisko, jestli město může odmítnout investici do veřejného majetku a zhodnocení majetku města v řádech milionů korun bez zatížení rozpočtu města. „Součástí investice je i rozšíření silnice I. třídy v ulici Bratří Štefanů, která je ve vlastnictví státu. Od něj již příslušné souhlasy a smlouvy máme, chybí jen souhlas města," dodal Novotný.

Podpora chybí

Firma CTP dodala stavebnímu úřadu podklady, aby mohlo pokračovat řízení o dodatečném stavebním povolení. „Hradec Králové se přihlásil jako účastník řízení, takže materiály vyhodnocuje také úsek rozvoje města a v nejbližších dnech se k nim vyjádříme. Stavební odbor, který řízení vede, k věci samozřejmě také zaujme postoj. Nechci ale předjímat výsledek," vysvětlil Jindřich Vedlich, náměstek primátora.

Podporu haly nemají ani u některých opozičních politiků. Ty už se dříve vyjádřili, že budou bojovat proti dostavbě. „Město by mělo být nekompromisní a nechat uvést místo do původního stavu," myslí si zastupitel Adam Záruba.