O projektu usilující o záchranu téměř vyhynulých nosorožců hovořil v Londýně na recepci k 20. výročí založení nadace Tusk Trust, která se zaměřuje na ochranu ohrožených živočišných druhů v Africe.

Sedmadvacetiletý princ ve svém vystoupení také zdůraznil obecnější ekologická témata, která dlouhodobě prosazuje i jeho otec, následník trůnu Charles, „Jednou z hlavních výzev, s nimiž se dnes musí lidstvo vypořádat, je potřeba vyvážit záchranu živočišných druhů a přírodních zdrojů se stále rostoucími potřebami lidské rasy,“ řekl princ, o kterém se často spekuluje jako o budoucím britském králi. Informace o Williamově vystoupení přinesly oficiální webové stránkách prince a také deník Daily Express.

Zároveň dorazila z Afriky další výborná zpráva. Zástupci ochranářské organizace Wildlifedirect z Keni informovali, že objev bílých nosorožců v Súdánu potvrzují už i zprávy Švédů. Při průzkumu země údajně spatřili jednoho nosorožce bílého. Tím se šance na spojení královédvorských nosorožců s divokými zvířaty opět zvětšila.