Radnice původně počítala s tím, že za instalaci systému a jeho provozování prvních šest let, zaplatí asi 347 milionů korun bez DPH. Vítězná nabídka zlínské firmy ale byla nakonec výrazně výhodnější. Město s ní v lednu podepsalo smlouvu v hodnotě 229 milionů bez DPH.

Další dobrou zprávou pro městskou kasu je příslib vysoké dotace z evropských fondů. O tu musí město požádat v momentě hotového projektu a vydaného stavebního povolení. Čas končí už letos na podzim. „Projekt postupuje dobře, žádné informace o zdržení nemám,“ říká 1. náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO). Už v červnu radnice kvůli IDS obdržela výzvu k doplnění žádosti o dotaci. „Plnou žádost o dotaci musíme odevzdat do konce října. Činit bude 158 milionů korun,“ potvrdila Deníku Štayrová.

Realizace projektu začala hned na začátku tohoto roku projektovými pracemi. Aby město o slíbenou dotaci zpětně nepřišlo, musí být vše hotové do konce roku 2022, kdy končí uznatelnost nákladů v projektu. „Od roku 2023 by měl být celý systém v provozu,“ uvedl už dříve investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Hlavním přínosem IDS má být zvýšení bezpečnosti dopravy a plynulosti provozu ve městě. Inteligentní semafory zareagují na hustotu provozu a přizpůsobí jednotlivé intervaly tak, aby zbytečně nevznikaly kolony. Složkám integrovaného záchranného systému a také městské hromadné dopravě systém umožní plynulý průjezd křižovatkami. Nejdražší částí hradeckého IDS bude kompletní výměna zastaralé a místy nespolehlivé světelné dopravní signalizace na území města. V některých případech se to bude týkat i samotných sloupů.

I přes vysokou počáteční investici na radnici věří, že systém se brzy vyplatí i finančně. IDS totiž bude na několika místech detekovat dopravní přestupky. Roční příjem z pokut odhaduje magistrát až na 37 milionů. Za prvních šest let, kdy bude systém provozovat zlínská firma, tak radnice plánuje získat přes 200 milionů. V plánu je instalace dvou úsekových radarů, dvě křižovatky by měly mít detektory průjezdu na červenou a dalších šest míst bude připraveno pro umístění stacionárního radaru. Na dvou z nich budou vždy certifikovaná měřidla, na ostatních věrohodné makety, které řidiči vzájemně nerozeznají.