Psal se 3. červenec roku 1866, svítalo a na Chlumu začínala bitva, při níž se v jediném dni střetlo 436 tisíc vojáků. Po vojenském masakru zůstalo na místě 16 tisíc mrtvých. 150. výročí Bitvy u Hradce Králové připomene stejnojmenný projekt řadou akcí.

Jezdecký pomník odhalí u Střezetic

Jednou z nich je odhalení pomníku jezdecké srážky u Střezetic, kde na samém konci  bitvy zahynulo více než dva tisíce koní. První návrhy pomníku pocházejí už z roku 1913, téměř po sto letech tuto myšlenku oživil Komitét pro udržování památek z války roku 1866. Autorem pomníku je akademický sochař Petr Novák z Jaroměře, slavnostní odhalení je naplánováno na 1. července.

V plánu jsou také vzpomínkové akce přímo na bojišti na Chlumu a samozřejmě tradiční velkolepá rekonstrukce celé bitvy, které se zúčastní stovky vojáků. „Připravujeme řadu akcí, které připomenou nejen historické události, ale budou i příležitostí pro setkání významných osobností kulturního, odborného a společenského života," nastiňuje Radek Balcárek za Gardu města Hradec Králové, která společně s městem, krajem, Muzeem východních Čech a Komitétem akce pořádá.

Koncert přímo pod širým nebem

Součástí několika měsíčního pásma akcí jsou také muzejní výstavy, mezinárodní konference, multimediální program s koncertem Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem a také dvě různá divadelní představení. Velkou událostí bude lednový XVI. královéhradecký městský ples, který tentokrát ponese název Ples císaře Františka Josefa I.

„Věřím, že široká veřejnost ocení bohatý program, který pojímá tuto událost z mnoha úhlů. Vždyť například poprvé na evropských bojištích začal zraněným pomáhat Červený kříž," těší na vzpomínkové akce primátor města Zdeněk Fink.

Přijede i císař František Josef I.

Završením vzpomínkového seriálu bude připomínka příjezdu rakouského císaře Františka Josefa I., který na podzim roku 1866 navštívil válkou postižené vesnice a poskytoval dary. Podle pořadatelů tehdy celému Hradecku věnoval na zmírnění utrpení jeden milion zlatých, což by v přepočtu na dnešní peníze bylo zhruba 120 milionů korun.

Muzejní noc i ohňostroj
• 9. října 2015 – 1. ledna 2017 výstava Pevnost královéhradecká v Muzeu východních Čech
• 1. ledna 2016 – První den spolu – Novoroční ohňostroj a projekce ke 150. výročí bitvy
• 23. ledna – Ples císaře Františka Josefa I. v Aldisu
• 11. února – Koncert královéhradecké filharmonie věnovaný památce obětí bitvy
• 7. května – Střelecký den na Kunětické hoře
• 27. května – Muzejní noc věnovaná tématice války 1866
• 1. července – Bitevní ukázka srážka jezdectva u Střezetic a odhalení pomníku
• 2. července – Slavnostní bohoslužba v Chrámu sv. Ducha
• 3. července – Velká bitevní ukázka Königgrätz 1866 na bojiště na Chlumu
• 23. září – Výstava Ohlasy Prusko-rakouské války
• Během roku: Představení U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové v Divadle Drak a představení Benedek ZUŠ Střezina
Kompletní program naleznete na www.koniggratz1866.eu