Prvním cílem tohoto miniaturního pelotonu byla opomíjená přírodní rezervace Trotina, středoevropská džungle okolo jednoho z posledních labských ramen v této oblasti. Naštěstí bujný porost ještě zdaleka nedosahuje svého maxima, a tak nahlédnout do nitra tohoto lužního království nečiní velké potíže.

Také jeho urputní strážci, krvelační komáři, zatím stále někde dřímají a nabírají síly na své letní teroristické útoky. Zvědaví návštěvníci se tu rázem octnou v obklíčení zeleného společenství takového býlí jako je křehkýš vodní, česnáček lékařský, krabilice hlíznatá, hluchavka skvrnitá a kopřiva dvoudomá. Okraj rezervace dobývá nevítaný vetřelec z rodiny asijských křídlatek, břeh potoka zase obsadila domácí řeřišnice hořká. Záhony jejích bílých květů nelze přehlédnout.

Ani cestou k dalšímu cíli se účastníci cykloexkurze nenudí. Zkušený ornitolog Jiří Zajíc z České společnosti ornitologické upozorňuje na „božský" zpěv slavíka obecného, entomolog Miroslav Mikát představí včelu samotářku a botanička, doktorka Věra Samková, oba z Muzea východních Čech, mimo jiné léčivý lomikámen zrnatý či rozrazil laločnatý.

Šťavnatý zelený ostrov v intenzivně využívané zemědělské krajině severozápadně od Hradce Králové, tak by se dala označit přírodní rezervace Hořiněvská bažantnice. Návštěvníka ihned zaujme její začlenění do struktury obce Hořiněves. Rekreačně-sportovní zázemí tu volně přechází v jakýsi lesopark s vkusně a nápaditě vedenou naučnou stezkou. O tom, co tu roste, kvete, pobíhá, plazí se a létá, se zájemce může dovědět na dřevěných informačních sloupcích podél pěšiny. Pravda, ne vše lze brát úplně vážně, především entomolog má jisté odborné výhrady, ale jinak je třeba tento způsob osvěty ocenit.

A co vlastně bylo v této rezervaci po předcházejících vydatných deštích k vidění a slyšení? Z kvetoucích kytiček zmiňme hrachor nebo-li lechu jarní, plicník tmavý a nepůvodní pitulník horský. Odkvetlá je již zapalice žluťuchovitá, na svoji módní přehlídku se zase chystá lilie zlatohlavá. Početnou hmyzí říši zastoupila blanokřídlá pilatka a muchnice, opeřence pak pěnice černohlavá. Vzácný a ohrožený holub doupňák o návštěvu nestál, a ani se, nezdvořák, neukázal.

Příroda je náladová. Příroda je jako žena, proměnlivá a přitažlivá zároveň. Dupnutí si, nebo dokonce poroučení, tu nic nezmůže. Jen trpělivým a odhodlaným je dopřáno pronikat do jejího tajemství. I když tentokráte královéhradeckým přátelům přírody jen cudně poodhalila své vnady, odnášeli si tito z exkurze bohaté dojmy plné vůní a barev, a také příslib pro příště: I letos má naše příroda co nabídnout.

Miroslav Petr (Východočeská pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život)