Revitalizace by se mohl dočkat hradecký lesopark u sídliště na Moravském Předměstí. "Město si nechává vypracovat návrh pěstebních opatření v této lokalitě, která by měla zajistit nejen péči o stávající dřeviny a zeleň, ale také zohlednit přípravu nových prvků, které by v lesoparku mohly vzniknout," informovala mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

V rámci revitalizace by v lesoparku mohly vzniknout nové cesty, dětská hřiště, sportovní zázemí, přírodní vyhlídka i přírodní amfiteátr. Město ale nejdřív musí vykoupit všechny potřebné pozemky v tomto území. Studii má město zpracovanou už od roku 2008, tehdy se ovšem městu nepodařilo vykoupit všechny pozemky, nyní to zkusí znovu.

„Oblast lesoparku je z pohledu biodiverzity velmi cennou lokalitou v našem městě. Je třeba ji chránit a udržovat, což se v posledních letech nedělo. Většina dřevin a porostů v tomto území je v zanedbaném stavu, jsou zde také nepříjemná temná zákoutí, která nepůsobí příliš přívětivě,“ popsal místo náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Adam Záruba.

S ohledem na to si město nechává zpracovat návrh pěstebních opatření, která by měla kvalitu porostů v krajině zlepšit a dále chránit a udržovat. Zpracování takového návrhu na svém zasedání v minulém týdnu schválili radní města. Vytvoří ho sdružení Sendler – Radilová / Ateliér krajinářské architektury a bude stát téměř 400 tisíc korun včetně DPH. Dokument by město mělo mít k dispozici zhruba za rok.

„Návrh nám kromě série opatření poskytne i bližší informace o ceně revitalizace území. Bohužel zhruba polovina pozemků v této lokalitě není v majetku města, proto bude zpracováno několik variant. Tou první je finanční odhad za pěstební opatření v celé lokalitě, tou druhou jsou pěstební opatření pouze na pozemcích v majetku města,“ vysvětlil náměstek Záruba.

Cílem města ale není jen provedení série pěstebních opatření, ale revitalizace celého území, které by se mělo přeměnit na rekreační zónu. „Chceme zachovat ráz krajiny a vyzdvihnout povahu území tím, že podpoříme vznik nové rekreační lokality pro obyvatele Moravského Předměstí. Navazujeme na zpracovanou studii, která počítá s rozdělením území do několika zón, doplnil náměstek Záruba.

V lesoparku by mohly vzniknout nové upravené cesty, herní prvky, zázemí a hřiště pro venkovní sporty, přírodní vyhlídka s altánem i přírodní amfiteátr. "Rozhodně ale garantujeme občanům, že na území lesoparku nehrozí žádná zástavba. I v novém územním plánu je tato lokalita vyhrazena pro zeleň,“ podotkl náměstek.

V nejbližších měsících město osloví vlastníky dotčených pozemků a zahájí s nimi jednání. Cílem je, aby se pěstební opatření podařilo uskutečnit na co nejširším území lesoparku. „Vlastníci budou seznámeni s připravovaným projektem a budou moci samozřejmě uplatňovat své připomínky a podněty k rozpracovanému dílu. Do tohoto procesu bychom také rádi zapojili i komisi místní samosprávy,“ dodal náměstek Záruba.