Z hlediska ochrany přírody jde o nejcennější část evropsky významné lokality Orlice a Labe. „Kraj má celkem 57 evropsky významných lokalit na 10 157 hektarech. Zřízením přírodní památky Orlice je dokončen soubor těchto lokalit v rámci soustavy Natura 2000 na území kraje,“ uvedl,“ uvedl krajský radní Karel Klíma.