Lokalita Plachta byla od konce 19. století vojenským cvičištěm, kde pravidelně jezdila těžká technika. Když armáda před více než 20 lety cvičiště opustila, začala Plachta rychle zarůstat náletovými dřevinami. Poprvé se těžká technika na Plachtu vrátila v roce 2003 a od té doby ji udržuje pravidelně. Cílem ekologů je zachovat v lokalitě bezlesí.

Rozoráním terénu se obnovují především tůně, které by jinak zanikly. Pomáhá to posílit populace obojživelníků, například kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé, ropuchy zelené nebo ohrožených druhů korýšů žábronožky letní a listonoha letního. Uchovat se daří i rostliny, například zeměžluč spanilou a rosnatku okrouhlolistou. Ostatní rostliny, které by jinak lokalitu ovládly, jsou rozježděním terénu potlačovány.

"Letošní úpravy terénu na Plachtě děláme třetí rok po sobě. Technika terén rozjíždí od čtvrtka, v neděli uděláme závěrečný úklid," řekl krajinný ekolog a organizátor akce Martin Hanousek.

Nasazení těžké techniky předcházela v sobotu 23. října brigáda, při níž dobrovolníci vyřezávali náletové dřeviny a kosili a odstraňovali trávu. Kdyby ji nechali na zemi a auta ji zajezdila, působila by jako nežádoucí zelené hnojení.

Ekologové při úpravě Plachty spolupracují s Východočeským klubem přátel vojenské techniky. Jeho členové letos na Plachtu přivezli například ženijní tank T55, několik kusů pásových bojových vozidel pěchoty a řadu kolových aut. Lokalita Plachta má kolem 30 hektarů a těžká technika letos intenzivně naruší až pětinu plochy.

Letošní akci předcházelo delší období sucha, což pro narušení terénu není ideální. Vyschlá půda je tvrdá a nerozjíždí se podle Hanouska tolik, jak by si ekologové představovali.