Patnáct nových přístrojů, které usnadní život mnohým pacientům s poruchou rovnováhy mezi tvorbou a likvidací drobných sraženin v krvi, předal nadační fond Aquapura do rukou zástupců Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Nově diagnostikovaných případů této nemoci je jen v Královéhradeckém kraji přibližně pět set ročně.

„Jsme rádi, že jsme prostřednictvím nadačního fondu mohli zakoupit a předat tyto lékařské přístroje, které pomohou zlepšit kvalitu života pacientů s tromboembolií odkázaných na pravidelný monitoring srážlivosti krve. Děkujeme našim sponzorům a dárcům, kteří podporují činnost nadačního fondu, a kterým není situace pacientů s poruchou srážlivosti krve lhostejná,“ řekl zakladatel nadačního fondu Aquapura Pavel Staněk.

Důležitost přístroje je hlavně v jeho rychlosti a možnosti sebetestování. Při odběru ze žíly získají lékaři výsledky po více než půl hodině. V případě použití přenosného přístroje se pacient výsledek dozví do minuty a hlavně je schopen vyšetření provést sám.

Hodnota jednoho koagulátoru je téměř dvacet tisíc korun. „Pacientům tyto přístroje pomohou zlepšit a usnadnit kontrolu jejich léčby a tím samozřejmě zvyšují i kvalitu jejich života. Je jasné, že možnost okamžité kontroly, například po nasazení nových léků nebo při teplotách, vede k možnosti udržet hodnotu INR ve správném rozmezí lépe než při monitorování této hodnoty jedenkrát měsíčně. Tím se omezuje riziko jak recidivy trombózy, tak krvácení. Jsme rádi, že jsme přístroji dovybavili naše oddělení,“ uvedl Petr Dulíček z hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Hodnota INR vyjadřující srážlivost krve je klíčovou informací při monitorování stavu pacienta. Je k němu nezbytný odběr krve ze žíly. Ten ale může být u některých pacientů vzhledem k stavu žil velmi obtížný. Například následkem opakovaného nitrožilního podávání léků u starších osob nebo pacientů po chemoterapii. Významně těmto lidem pomáhá právě koagulátor, pomocí kterého lze měřit protrombinový čas pomocí krve odebrané z prstu bez nutnosti žilního odběru. Protrombinový čas umožňuje zjistit změny ve srážlivosti krve.

Na následky tromboembolické nemoci, což je právě porucha rovnováhy mezi tvorbou a likvidací drobných sraženin v krvi, zemře v Evropské unii ročně téměř šest set tisíc lidí.

Výhody, které přináší sebetestování:

Bezpečnost - častější měření a spolehlivé výsledky téměř ihned;
Nezávislost - měření kdekoliv a kdykoliv;
Kontrola - pacient je více zapojen do péče o své zdraví;
Minimalizuje nepříznivé příhody jako je krvácení nebo trombóza;
Prodlužuje dobu správné antikoagulace (hodnoty ve správném rozmezí).