Klíčový regionální přivaděč pitné vody potřebuje nutnou rekonstrukci. Na čtvrteční konferenci se na tom shodli jak vodohospodářské společnosti, tak zástupci královéhradecké a náchodské radnice.

„Příprava rekonstrukce klíčového přivaděče vody, který slouží k zásobení více než 300 tisíc obyvatel, by měla být zahájena co nejdříve,“ uvedla mluvčí firmy Královéhradecká provozní Veronika Bergrová s tím, že celkové náklady na obnovu potrubí v délce 72 kilometrů, které do krajského města přivádí vodu z Teplic nad Metují, se odhadují na 1,7 miliardy korun.

Jak zástupci firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové, tak i jejich kolegové z Náchoda, považují modernizaci takzvané Vodárenské soustavy východní Čechy za nutnost.

V současné chvíli se již dokončuje projektová příprava. Ta počítá s tím, že během pěti let by na šestikilometrovém úseku ve vlastnictví královéhradeckých vodáren mělo být investováno okolo 250 milionů korun.

Východočeský region patří mezi tři suchem nejvíce ohrožené lokality v České republice. I proto je přivaděči pitné vody přisuzována strategická úloha.

Význam potrubního systému vedoucího od polských hranic, vyzdvihl i hradecký primátor Zdeněk Fink.

„Hlavní výhodou přivaděče je je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řádů propojující skupinové vodovody čtyř významných východočeských měst,“ uvedl Fink s tím, že kromě Hradce Králové a Náchoda, hraje důležitou roli i pro sousední Pardubice či Chrudim.

„Nesmíme nechat situaci dojít do stavu, kdy by se přivaděč porouchal a sta tisíce lidí by se tak ocitly bez pitné vody,“ varoval na konferenci starosta Náchoda Jan Birke, který zmínil i to, že je povinností státu, aby se na budoucí modernizaci zásadním způsobem podílel. S tím souhlasili i zástupci obou regionálních vodohospodářských společností.

A právě přístup státu bude hrát klíčovou roli v celém projektu. Dosavadní jednání ovšem jasný příslib peněz nepřineslo.

Vznikne i dispečink

Na stole je též v souvislosti s vodárenskou soustavou východní Čechy projekt takzvaného Smart Centra Hradec Králové.

„Smart centrum bude sloužit jako dispečink naší společnosti a zároveň jako nadregionální dispečink vodárenské soustavy východních Čechy,“ uvedl generální ředitel firmy Královéhradecké provozní Jakub Hanzl s tím, že dispečink bude sloužit i k řízení nouzového zásobení obyvatelstva v celé oblasti navazující na vodárenskou soustavu.

Vodárenská soustava, která byla postavena v letech 1993 až 1999, vyšla zhruba na 1,7 miliardy korun.

„V době, kdy se stále častěji setkáváme s nedostatkem vody z povrchových zdrojů, které vykazují stále vyšší kolísavost kvality vody, je role přivaděče klíčová,“ konstatoval za královéhradeckou firmu VaK František Barák.