„Například v Chlumci přehrazovali silnici, aby se voda z pole nedostala do obytných domů. Ve Vrchlického ulici odčerpávali vodu ze sklepa a v Mládežnické ulici odčerpávali vodu ze šesti sklepů rodinných domů," uvedla mluvčí profesionálních hasičů Martina Žahourková. Liják zasáhl i desítku okolních obcí, zanesl silnice bahnem a ucpal kanály.

Právě v západní části Hradecka a v okolí Hořic ve čtvrtek spadlo nejvíc srážek v celé republice, a to až 20 milimetrů. To sice není výjimečné množství, ale průtrže byly velmi silné, za pár minut bylo po všem.