Výjimka, za kterou se na ministerstvu zdravotnictví zasazovaly Národní ústav pro autismus, Národní rada zdravotně postižených nebo spolek Děti úplňku, neprošla. Rodiče autistických dětí si tak mohou vybrat, buď stresující testování s dětmi podstoupit, nebo s nimi zůstat doma.

"V nyní nastaveném režimu testování jsou z povinné školní docházky vylučovány děti, které kvůli svému intelektuálnímu znevýhodnění nebo neurovývojovému postižení (porucha autistického spektra) nejsou schopné absolvovat test stěrem z nosu nebo pro které se vzhledem k míře jejich znevýhodnění podstoupení testu v prostředí školy stává neúměrně stresující záležitostí," uvádí ve společném otevřeném dopise Aliance pro individualizovanou podporu, České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Dětí úplňku adresovaném ministerstvu školství a hejtmanům.

Podle výkonné ředitelky Dětí úplňku může být vyloučení pro děti s intelektuálním znevýhodněním i jejich rodiče velmi zatěžující a poškozující. "Škola dětem poskytuje vzdělání a komplexní podporu, kterou není možné dlouhodobě alternovat v domácím prostředí. Jsme přesvědčeni, že takový dopad na základní právo dítěte na vzdělání není ospravedlnitelný," upozorňuje Veronika Žáčková. Všechny tři organizace proto po ministerstvu školství a krajích požadují, aby zajistily alternativní testování, které by dětem s intelektuálním znevýhodněním nebo neurovývojovým postižením umožnilo vzdělávat se prezenčně v prostředí školy.

Problémem s testováním autistických dětí se zabýval i Národní ústav pro autismus. "Na naši organizaci se obrací rodiče, kteří nesouhlasí jak s testováním dětí, tak i netestováním. Rozumíme oběma skupinám. Ale bohužel v této věci nemůžeme nic udělat, zjišťovali jsme bližší informace, ale Ministerstvo zdravotnictví se výjimkami zabývat nebude a to ani v případě dětí, které testování nezvládnou," uvádí NAUTIS ve svém vyjádření. Ústav nepožadoval plošnou výjimku, ale pouze možnost osvobodit děti, které testování nezvládnou, a rozhodnutí nechal na individuálním posouzení školy.

Své o testování dětí s poruchou autistického spektra vědí i Dětském denním rehabilitačním stacionáři v Hradci Králové. "Testování dvakrát týdně byla pro syna obrovská stresující zátěž. Pokaždé se celý klepal, plakal a křečovitě zavíral oči. Měli jsme strach, že do stacionáře, kam jinak chodí moc, už ho znovu nedostaneme," uvedla matka autistického chlapce, která si přála zůstat v anonymitě. Bezproblémovému testování nepomohly ani chybné testovací sady, takže některé děti musely stresující proces podstoupit opakovaně.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci děti docházející do hradeckého stacionáře testování od tohoto týdne naštěstí minulo. Přestože, podle vyjádření rodičů bylo pro některé děti v uplynulých dvou týdnech testování velmi stresující, k ředitelce se žádné podněty nedostaly. "Nikdo z rodičů za mnou nebyl, aby si stěžoval," říká Miloslava Zítková.

Pardubické integrační školce a rehabilitačnímu centru Lentilka se naopak povinné testování dětí vyhnulo. "Nejsme v síti škol, takže se na nás testování nevztahuje, což jsem nesmírně ráda, protože si to jinak nedovedeme představit. Natož aby to dělali pedagogové," sdělila ředitelka Gabriela Bělková.