"Vjezd bude umožněn ze Šimkovy ulice. Hlasovat zde bude možné od 8 do 17 hodin a v případě druhého kola ve středu 25. ledna ve stejném čase," vysvětlila mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. Pro hlasování potřebují občanský průkaz nebo cestovní pas, doklad o nařízené izolaci či karanténě a pokud volí mimo své bydliště, pak i voličský průkaz.

Středa je současně poslední den, kdy si lidé mohou osobně zajisti voličský průkaz. "O něj lze požádat osobně u obecního úřadu podle místa trvalého pobytu, a to nejpozději do středy 11. ledna do 16 hodin pro první kolo volby, nebo do středy 25. ledna pro druhé kolo," dodala Kateřina Rohlíčková. Prezidentské volby začnou prvním kolem v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.