Kromě půjčování velkého množství knih a časopisů zde pořádají pro veřejnost přednášky, výstavy, tréninky paměti, výtvarné dílny - a to jak v hlavní budově, tak i na pobočkách knihovny.

Před několika dny zde za hojné účasti posluchačů vyprávěl profesor Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové František Musil o počáteční středověké podobě Hradce Králové, o výstavbě hradu, kostelů a kláštera jako reprezentativního sídla světské i církevní moci v regionu. Pohovořil o tom, jak se město měnilo z města královského na věnné město královen, o tom, kdy a jak pobývaly manželky českých králů ve městě a jaký vliv to mělo na jeho proměny. K výkladu použil mapu města, kterou měli posluchači stále na očích, a tak si mohli lépe představovat vývoj lokality. Poukazoval na skutečnosti i mýty kolem dávné historie, například o existenci kaple sv. Klimenta již v počátcích existence českého státu, o podílu Elišky Rejčky na výstavbě chrámu sv. Ducha a podobně.

Veřejnost velmi zajímaly informace o životě poslední manželky Karla IV. Alžběty Pomořanské, která po jeho smrti v Hradci Králové skutečně žila - a nebylo to vždy soužití bezproblémové. Podrobnosti o mnohém se mohou čtenáři dočíst v obsáhlém kolektivním díle Dějiny východních Čech do roku 1526, kde je i bohatá dokumentace.

Navázala renesance

Přednáška profesora Musila byla uvedena v cyklu Poznej své město. V úterý 7. února odpoledne v knihovně povyprávěla o Hradci Králové v době renesanční Jana Vojtíšková taktéž z Filozofické fakulty. Z dávnějších dob se nám dochoval jen zlomek památek, z doby renesance jsou to především prvky budovy bývalého purkrabství Hradeckého kraje a nedávno hodnotně obnovená Bílá věž. Snažila se v posluchačích evokovat představu, jak vypadalo město před třicetiletou válkou. Tyto akce se konávají s podporou představitelů města.

Další pokračování

O dalším pozoruhodném tématu středověkého města pohovoří pracovník Muzea východních Čech, archeolog Radek Bláha, který ve staré radnici na Velkém náměstí ve Spolku Za staré město Hradec Králové v úterý 14. února od 16 hodin pohovoří o hradu českých královen ve městě a o jeho proměnách. František Musil, Jana Vojtíšková i Radek Bláha jsou i literárně velmi činní, takže jejich mnohé práce si můžete zakoupit či v knihovnách vypůjčit. Na přednášku jste srdečně zváni.

Čestmír Brandejs