Výrobu keramiky i řezbářství si hosté mohli vyzkoušet u Markových v Polánkách.