Některé z kamenů mají prý i léčivé schopnosti. Nejlepší kolekci měli podle pořadatelů i zájmu návštěvníků vystavující z Polska.