Při komentované prohlídce se návštěvníci dozvěděli například o slovenském původu kostela, jeho jedinečném železničním převozu do Hradce Králové, ale i zajímavém řešení automatické protipožární ochrany.

Roubený kostel, zasvěcený původně svatému Michaelu archandělovi vznikl 1605 ve východoslovenské obci Habura u Medzilaborců. V roce 1740 přestěhován nedaleké vsi Malá Polana, kde byl v roce 1759 zasvěcen svatému Mikuláši Divotvorci.

V roce 1934 rozhodla hradecká radnice vedená starostou Josefem Pilnáčkem o jeho odkupu a o rok později byla stavba rozebrána a převezena vlakem do Hradce Králové. Slavnostně byl otevřen 28. října roku 1935 jako památka padlých za první světové války. Dnes je kostel majetkem města.