„Chceme hlavně utužit tradici," říká Jaroslav Silný ze sdružení. To má asi 25 členů. Hasiči především pořádají dětské dny, výlety, zábavy, zájezdy do divadla.