„Během výkopů jsme našli zbytky nadzemní stavby keltského sídliště, sýpku a malou pícku," řekl František Kašpárek z Východočeského muzea v Pardubicích, které má výzkum na starosti.