„Jsem rád, že nám především za přispění Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+ podařilo projekt zrealizovat. Jeho výstupy již byly předány odpovědným osobám na příslušných rozhodovacích úrovních. Věříme, že podařilo přispět změnit věci k lepšímu," říká Jaroslav Sloboda, předseda hradeckého sdružení Integrace a rovné příležitosti, které projekt realizovalo. „Jsem velmi rád, že jsem se naučil novým věcem a potkal nové mladé lidi. Díky programu Erasmus+ se mi podařilo nahlédnout do Evropské unie, což bych si dřív vzhledem k mým finančním možnostem nedovedl představit," uzavírá moldavský účastník Adrian Graur, který se účastnil všech aktivit projektu.

Projekt probíhal v průběhu roku 2015 a zúčastnilo se jej na 50 mladých lidí z ČR, Slovenska, Ukrajiny a Moldávie. Sestával ze 3 hlavních výměnných setkání, které probíhaly postupně v březnu v Hradci Králové, v květnu v ukrajinském Užhorodě a v červenci v moldavském hlavním městě Kišiněvě. (red)