Tématem soutěže byla prevence trestné činnosti páchané na seniorech. Krajský úřad se soutěže účastnil s projektem „Nedáme se!", který zábavnou divadelní formou učí seniory odmítat různé podvodníky, kteří se s nimi snaží manipulovat prakticky každý den. Projekt je specifický především v tom, že se nejedná a pouhou přednášku a předávání informací, ale že se senioři vzdělávají za pomoci zážitků nenásilnou formou.

Královéhradecký krajský úřad dokázal porazit pouze projekt „Senior akademie", který už od roku 2006 realizuje Městská policie Brno. Brněnský projekt je zároveň také prvním, který dokázal kromě národního kola zvítězit i v evropském kole soutěže. Třetí místo obsadil projekt Městské policie Litvínov „Nevzdávejte to, senioři!".   (mp)