„Smyslem projektu je zdůraznit nezbytnou roli vzdělávání již od začátku školní docházky," poodhalila význam projektu manažerka Lenka Michálková.

Už běží přes rok

Projekt se začal realizovat 
v polovině loňského roku a dosud se konalo 17 takzvaných běhů. S letními prázdninami má projekt pauzu. Ovšem v centru nabízí 
i v tomto období spolupráci, pokud o ni nějaký spolek 
či instituce projeví zájem. Program je rozdělen podle věku dětí, to znamená na první stupeň základní školy a druhý stupeň, který se pak ještě zaměřuje na žáky šestých a sedmých ročníků 
a dále ročníků osmých a devátých. Pro první stupeň mají v centru připravený čtyřhodinový program, při kterém děti hrají hry a plní připravené úkoly, důraz je kladen na týmovou práci. „V rámci tohoto programu jsou dětem představeny profese některých usídlených firem, kam se jdou děti i reálně podívat, program je oživen přednáškou o bezpečnosti na silnici a první pomocí a končí exkurzí u leteckých společností nebo v regionální televizi. Program pro druhý stupeň vychází z toho prvního, ale je ještě větší důraz kladen na týmovou práci, prezentační dovednosti a podnikatelského ducha, který v sobě děti mají a trvá celý den, tedy šest hodin s přestávkami na občerstvení," upřesnila Lenka Michálková.

Technologické centrum do současnosti oslovovalo zájemce díky soukromým 
a pracovním kontaktům, 
od letošního školního roku se budou snažit tento projekt i více marketingově nabízet a doufají, že se zájemci začnou ozývat.

Spolupráce se školami

V minulosti prostory Technologického centra Hradec Králové navštívili například žáci z hradecké Masarykovi základní školy, z Třebechovic pod Orebem přivítali děti z DDM či základní školy a další školy či zájmové spolky. Tvůrci projektu nasbírali cenné zkušenosti a v pokračování programu se chtějí například zaměřit na zeměpisné znalosti.