Cílem projektu je pomoci migrantským rodinám najít nový, přívětivý domov a zapojit je do života v české společnosti. Diakonie poskytuje odbornou podporu, nabízí asistenci a posiluje sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci, kteří tu žijí.

Jedna z aktivit odborných pracovníků proběhla v úterý 23. ledna v Harmonii, kde se v klubu důchodců mluvilo o významu projektu. K besedě byly přizvány i dvě osoby ze Sýrie, které mluvily o své zemi. Hlavním cílem projektu je poskytnout odbornou podporu a posilovat přirozené sociální kontakty mezi tuzemci a cizinci v místě, kde žijí, a předcházet tím sociálnímu vyloučení a vzniku ghett.

Záměrem projektu je také umožnit Čechům získat osobní zkušenost s migranty a mírnit tím xenofobní nálady mezi lidmi.

Pavla Podhájská, (pn)