Konference se bude zabývat proměnou 
a zhodnocením bezpečnosti města 
od doby bastionových pevností až po současnost. Konat se bude ve čtvrtek 2. června od 10 hodin ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.