Popis: KVĚTEN - Klienti DD by spolu s dětmi společně prožili sportovní dopoledne V MŠ v Nepasicích, plnili by připravené disciplíny, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu stavu. ČERVEN - Děti ze školky a naši klienti by sázeli květinovou výzdobu do zvýšených záhonků a truhlíků. A to v prostorech našeho domova. Při tom by si povídali a zpívali. Květiny by zde pak kvetly celé léto.

Využití financí: Na náklady dopravy dětí i seniorů. Do školky a do DD, na trase Třebechovice - Nepasice. Nákup alespoň 3 vyvýšených záhonů, které jsou vhodné i pro vozíčkáře, truhlíků, sazenic, semen a cibulek květin, medailí a diplomů na sportovní dopoledne, nápojů a malého občerstvení pro děti a klienty. Děkujeme za podporu, ať vyhraje kdokoliv!

Může přijmout finanční dar: Ano

Datum realizace projektu: Květen 2020

Kontaktní osoba: Jana Kašparová 605 240 380
Adresa: Týnišťská 337, 503 46 Třebechovice pod Orebem