,,Obě byly silně proschlé, včetně kosterních větví. Měly odumřelou větší část koruny. Zjištěny byly také četné dutiny, hniloby, poruchy na kmenech, rizikové větvení i masivní výskyt plodnic klanolístky obecné. Dřeviny byly provozně nevyhovující a nevratně poškozené,“ řekl náměstek ředitele pro správu městské zeleně Daniel Jeřábek.

V souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí magistrátu a kladným stanoviskem odboru památkové péče, budou pokácené dřeviny do konce listopadu tohoto roku nahrazeny novou výsadbou dvou lip srdčitých.