Bývalý náměstek hejtmana podpořil akci se čtyřmi desítkami lidí, kteří přišli demonstrovat před krajský úřad.

„S komunisty vedu soukromou válku od roku 69," netajil se Tomáš Grossman z Hradce Králové, který dorazil i s vnukem. Demonstrace pro něj byla také připomenutím památky Jana Zajíce - studenta, který se 25. února 1969, tedy přesně před 45 lety, upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Na transparentu se panu Grossmanovi skvěl rudý nápis „Učitelé národa" a pod ním fotky Stalina a Lenina. Něco takového tu už prý demonstrant nechce.

„Učím i vnuka nenávisti ke komunistům – stejně jako mě kdysi učil můj táta. Komunismus rovná se nacismus. Jakákoliv totalita je nebezpečí pro demokracii."

Demonstranti: Komunisté by neměli vést školství

Protest svolali Mladí konzervativci, Mladí křesťanští demokraté, Asociace soukromého zemědělství a Konfederace politických vězňů.

„Chceme poukázat na fakt, že členové KSČM již druhý rok řídí z pozice krajských radních oblasti školství a sociálních věcí," vysvětlil důvod své účasti Lukáš Janeček z Mladých křesťanských demokratů a dodal, že vítězná ČSSD měla možnost vytvořit koalici bez této strany.

Demonstrovat přišla i náměstkyně primátora Anna Maclová. „Lidé žili v neustálém strachu. Nemohli svobodně projevovat své názory. Pokud někdo vybočil, byl náležitě usměrněn," zavzpomínala na minulý režim Anna Maclová, podle níž protestní akce není nebyla ani trochu zbytečnou. „Jsem ráda, že je tu tolik mladých lidí, kterým záleží na dalším vývoji našeho státu."

Hejtman žádný důvod ke kritice nevidí

Hejtman kraje, Lubomír Franc, akci naopak nepodpořil. Spolupráce se zástupci KSČM je podle něj v pořádku. „Obecně v ní žádný problém nevidím. Všichni tři radní za tuto stranu jsou lidé na svých místech," prohlásil hejtman, kterému nevadí ani spojení komunistů a resortu školství. „Ani v oblasti školství neprovádíme žádné nestandardní kroky, není jediný důvod ke kritice," podotkl Franc.

Co ještě na demonstraci zaznělo…
Organizátoři na úvod akce: „Ve vrcholných orgánech státu a státní správy sedí komunisté. V Hradci Králové jsou i ve vedení resortu školství. Jsme přesvědčení, že na školství je závislá výchova budoucích generací, takže zásadně odmítáme, aby komunisté byli v takto důležitém resortu."

Jiří Oliva, TOP 09: „Mohlo by se nám na první pohled zdát, že komunistická ideologie je dnes již mrtvá. Že komunismus je dávná minulost, a že žádná padesátá léta už nehrozí. Stejně tak by se nám mohlo zdát, že Komunistická strana Čech a Moravy je dávno reformovanou stranou, která ctí demokratické principy. Bohužel, dění kolem nás nás přesvědčuje, že tomu tak ani zdaleka není. Většinu z nás by v roce 1989 při pádu komunistického režimu nenapadlo, že v únoru roku 2014 bude poslankyně poslanecké sněmovny v České televizi obhajovat popravu Milady Horákové. Mohli bychom to snad považovat za úlet, kdyby se komunistická strana od těchto výroků distancovala. Ale opak se stal pravdou.

Miloslav Plass, ODS: „Dnešní den nevnímám jako den, kdy bychom měli vznést protest jen proti účasti komunistů ve vedení kraje. Je to den, kdy bychom si měli připomenout, že demokracie není samozřejmostí."

Lukáš Janeček, Mladí křesťanští demokraté: „Doufáme, že po dalších krajských volbách už nebude proč demonstrovat."

Veronika Skřivanová

Akční výbory čistily město od reakčních živlů

Hradec Králové – Během  únorových dní před 66 lety se demokracie v tehdejším Československu změnila v totalitu. Jak to mezi 17. a 25. únorem vypadalo v Hradci?

„Po demisi dvanácti ministrů byl svolán na Velké náměstí 21. února 1948 tábor lidu, na kterém byly podpořeny návrhy Klementa Gottwalda. Schválen byl i okresní akční výbor Národní fronty," uvádí Jaroslava Pospíšilová z muzea.

Vznikaly oddíly Lidových milicí. Akční výbory na úřadech, závodech, politických stranách a dalších organizacích prováděly čistky a vylučovaly takzvané reakční živly.   (hod)