Ani několik demonstrací, protestů a petice, která nasbírala přes jedenáct tisíc podpisů, nezabrání velkému kácení aleje podél řeky Orlice. Pily se ve třech etapách zakousnou do celkem 156 dřevin. Přitom ještě loni to vypadalo, že státní podnik Povodí Labe od svého záměru ustoupí.

Slovo nedodržel

„Je to od povodí neuvěřitelná podpásovka," hodnotí současný vývoj situace Denis Patlejch, který organizoval několik demonstrací iniciativy Nechceme holé břehy za záchranu listnáčů. Podle něho společnost jasně slíbila, že se pily do stromů nezakousnou. „Dokonce jsme osobně mluvili s hradeckým ředitelem závodu Povodí Labe (Bohumilem Pleskačem – pozn. red.), který nám tvrdil, že žádné stromy k úhoně nepřijdou. Jenže teď vidím, že své slovo nedodržel," tvrdí student hradecké univerzity.

Podnik se nyní ke svým slibům staví neurčitě. Dušuje se, že postupuje v souladu s odborným projektem. Ten vypracovala arboristická firma Safe Trees už loni a navrhuje v něm vykácet 113 stromů. „Zároveň bylo navrženo provedení 406 návrhů ošetření, které spočívají v udržovacích, stabilizačních a výchovných řezech. Tato opatření jsou navrhována k udržení a zlepšení fyziologického stavu stromů orlické aleje," říká mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Nejprve 39 stromů

Odborná skupina, která pracovala podle návrhu Safe Trees rozhodla. že v první etapě v listopadu 2015 až březnu 2016 padne 39 stromů. 33 stromů padne kvůli zdravotnímu stavu, dalších šest protože rostou na nevhodném místě. S redukčními řezy na 80 stromech se začne ale už v červenci.

Kácet se bude, kácet se nebude… Spor o stromy se táhne měsíce
Všechno začalo v říjnu 2013. Tehdy se na téměř tři sta stromech podél Orlice (jedná se o úsek mezi silničním okruhem a železným mostem Klapákem a dál po levém břehu kolem jezu Mlejnek až téměř k Malšově Lhotě) objevily oranžové tečky. A lidé v Hradci se rozčílili. Znamenalo to totiž jediné: bude se kácet… Následovala petice, kterou podepsalo přes 11 tisíc lidí a řada protestů. Povodí Labe proto ustoupilo, kácení odložilo a vzkázalo, že vše přezkoumá. Jenže jak se ukázalo, podnik od svého záměru neustoupil a první etapu kácení plánuje letos. Iniciátoři akce Nechceme holé břehy proto svolávají další demonstrace na záchranu dřevin.

Pily si smlsnou na stovkách stromů v Hradci

Další dvě etapy přijdou na řadu později. Druhou z nich plánuje povodí v roce 2016 až 2017 a předběžně je v ní navrženo ke kácení 73 dřevin a 143 pěstebních zásahů. Ve třetí etapě po roce 2018 je návrh na pořezání 44 stromů a 117 pěstebních zásahů.

„Zásadně s těmito počty nesouhlasíme. Nechceme, aby se z Hradce jednou stalo betonové město. Pokud to takhle ale půjde dál, tak nás to čeká," zlobí se Denis Patlejch.

Proti záměru už také plánuje další protest. A to hned z jara. Přesný termín sice zatím ještě není znám, lidé se o něm prý ale včas dozví. „Demonstrace bude," říká Denis Patlejch rozhodně.

„Mrzí mě, že je spousta lidí v Hradci tak pasivní ohledně zbytečného kácení. Zvláště starší lidé. Naším cílem je nyní zapojit co nejvíce z nich, vyzvat je, aby na demonstraci přišli. Jinak se to totiž nepohne. Věřím tomu, že se alej u Orlice zachránit dá. Musíme být ale aktivní a něco pro to udělat. I kdybychom měli protestovat před povodím proti kácení každý týden třeba jen v pěti lidech, tak tam protestovat budeme," burcuje student.

Jak se k odpůrcům staví samo povodí? „Zástupci Povodí Labe se snaží vysvětlovat důvody vedoucí k uvedeným opatřením a na webových stránkách uveřejňují všechny dokumenty a materiály tak, aby odborná i laická veřejnost měla k dispozici všechny podklady," tvrdí mluvčí společnosti Jana Burianová.

K zásahu dřevorubců na břehu Orlice musí dát souhlas také krajský úřad Královéhradeckého kraje. Žádost o schválení první etapy kácení podalo Povodí Labe 19. ledna,  výsledek však zatím není znám. „Doposud nebylo ve věci rozhodnuto, řízení stále probíhá," potvrzuje Michal Friček z tiskového oddělení krajského úřadu.

Kraj původně stanovil lhůtu, kdy vydá své rozhodnutí, na 2. února. Ke kácení však zaslalo své připomínky Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Královéhradecký kraj, které se záměrem nesouhlasí. Správní řízení se tak protáhne.

„Některé stromy pravděpodobně budou muset být pokáceny, u řady z nich to však není vůbec nutné. Zásadní je nicméně to, že budeme požadovat, aby povodí za každý pokácený strom provedlo novou výsadbu. Pokud se bude stále jen kácet a žádná nová zeleň se nevysadí, tak bude časem nejen v lokalitě u Orlice úplně pusto," vysvětluje za svaz ochránců Adam Záruba.

Podle něho se podél řeky nevyskytují listnáče, u kterých by hrozilo bezprostřední nebezpečí pádu. „Jsou tam stromy, které vyžadují zásah, a které možná časem bude nutné pokácet. Může k tomu ale dojít v mnohem delším časovém horizontu. Teď to není ani zdaleka nutné," míní Záruba.

Prořídne sídliště Markovická i plac kolem kasáren
Rok plný kácení. I tak by se dalo mluvit o následujících měsících ve východočeské metropoli. Kromě velkého zásahu v aleji u Orlice si už dřevorubci brousí pili na desítky dalších stromů. Některé čeká jenom prořez, další půjdou k zemi úplně.
Na přelomu ledna a února začne například první etapa úprav sídliště Markovická, bloku domů sevřeného ulicemi Markovická, Ječná, Gagarinova a Myslivečkova. „Nejdříve dojde ke kácení 59 stromů a 207 metrů čtverečních keřů. Dle projektu budou odstraněny především stromy silně poškozené, přestárlé a dřeviny s velmi malou perspektivou dalšího růstu," uvádí tisková mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková.
Kácení stromů v Hradci Králové.Kácet se začne také v Gayerových a Vrbenského kasárnách. „Na základě vyhodnocení zdravotního a bezpečnostního stavu stromů byly vytipovány dřeviny ke kácení, které svým stavem již nesplňují bezpečnostní, ani kvalitativní požadavky, jež jsou na takto frekventované ploše na stromy kladeny. Pokáceny budou tři břízy, tři topoly, dva javory, tři jírovce, jedna sakura a jeden smrk, jejichž stav již nelze žádným způsobem zlepšit," potvrzuje mluvčí magistrátu.
Velké kácení se chystá také v letošním roce ve Střelecké ulici mezi Střelnicí a mostem U Soutoku. Ve třech etapách obnovy aleje by tu mělo padnout celkem 92 stromů.
O prořídnutí zeleně se také hovoří v souvislosti se slibovanými opravami Severních teras. „Skácíme pouze stromy nemocné spolu s těmi, které mají nepříznivý vliv na už tak chatrnou statiku teras," ubezpečuje Hradečáky náměstek primátora Jindřich Vedlich.
V těchto dnech také probíhá prořez 39 stromů lipové aleje v ulicích Hradební a Šimkova. A důvod? Místní si na stromy stěžovali kvůli stínění, zimě a také vlhku.
Kromě toho, že si pily „pochutnají" na stovkách stromů v Hradci, město nezahálí ani v nové výsadbě. Například během loňského listopadu pracovníci technických služeb vysázeli v ulicích na pět set nových stromků.

Arborista: Podél Orlice jsou usychající i defektní jedinci

Hradec Králové /NÁZOR ODBORNÍKA/ - Návrh, podle kterého orlická alej prořídne, zpracovala na začátku loňského roku firma Safe Trees. Povodí Labe si jej nechalo doplnit názory expertů a došlo k závěru, že padnout by mělo 156 dřevin. Co si o kácení myslí  certifikovaný arborista Michal Romanský, který pracoval na původním návrhu Safe Trees?

Dojde ke zlepšení

Stromy podél řeky Orlice v Hradci Králové.„Většinu (66 ks) stromů navržených k pokácení tvoří potlačení jedinci, kteří uvolní životní prostor sousedním stromům. Tedy dojde k rozvolnění již přehoustlých skupin či řad. Tím dojde ke zlepšení životních podmínek ponechaných dřevin i případně nových výsadeb," vysvětluje důvod zásahu dřevorubců  arborista.

Dalších asi 10 kusů podle něho tvoří mladé stromy s nevhodnou strukturou větvení. „Péče o tyto stromy by byla jinak velmi náročná s nejistým výsledkem. Z dlouhodobé perspektivy je mnohem příznivější tyto jedince nahradit novými výsadbami s dobře založenými korunkami, které při správné péči zde mohou zůstat další desítky či stovky let, aniž by se v budoucnu rozpadaly. Což by se velmi pravděpodobně stalo u ponechaných jedinců navrhovaných k odstranění," pokračuje Michal Romanský a dodává:

Dřeviny s infekcí

„U zbylých necelých 40 kusů jde o suché, usychající a jinak defektní jedince (infekce bází kmenů, kosterních větvení, rozpadlých větvení apod.), u kterých by byly těžko uskutečnitelné odpovídající stabilizační zásahy, narozdíl od ponechaných stromů."

Nechtějí holé břehy a tak bojují

Protestní pochod za zachování stromů podél řeky Orlice v Hradci Králové.Hradec Králové - Vadí jim nesmyslné kácení zdravých stromů. Právě to spojuje lidi v iniciativě s názvem Nechceme holé břehy. Dlouhodobě sledují situaci kolem kácení podél řeky Orlice a bojují za to, aby tu stoletá alej zůstala stát. „Těm stromům nic není," tvrdí pořadatel demonstrací Denis Patlejch. „Budeme za ně bojovat," říká odhodlaně.

Studie, podle které je třeba dřeviny vykácet, je podle aktivisty k ničemu. „Spolupracujeme s odborníky a ti tvrdí, že jsou ty stromy zdravé. A možná nemusíte být ani dendrolog, abyste poznal, že stromům nic není."

Iniciativa vyzývá každého, komu není osud zeleně lhostejný, ať se k nim přidá. Loni uspořádala šest pochodů za záchranu listnáčů. Velká demonstrace se konala například v březnu. Protestního průvodu se zapálenými pochodněmi (na snímku) se tehdy zúčastnilo několik desítek lidí.