Centrum je nyní v provozu denně od 7.30 do 15.30 hodin, dosud se odběry prováděly od 8.00 do 11.00 hodin. Centrum je umístěné v zadní části areálu nemocnice u budovy č. 64 (centrální spisovna), příjezd k centru je Třebešskou ulicí kolem areálu Univerzity obrany Fakulty vojenského zdravotnictví. Pro pěší je příchod vyznačen od pěší i hlavní vrátnice.

„Upozorňujeme, že provozní doba centra se může v dalších týdnech měnit dle aktuální epidemiologické situace a potřeby odběrů,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička.