Celkem 2 661 sledovaných subjektů zaměstnávalo ke konci roku 2008 v kraji 138 tisíc fyzických osob, proti roku 2007 to bylo o 1 579 osob (tj. o 1,1 %) méně. Zaměstnanci kraje (fyzické osoby) se podíleli na celkovém počtu zaměstnanců v České republice 4,1 %.

Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji se ke konci roku 2008 přehoupla přes hranici dvaceti tisíc a dosáhla výše 20 195 Kč, meziročně vzrostla o 8,6 % (tj. o 1 592 Kč). Za průměrem České republiky (23 542 Kč) kraj zaostal o 3 347 Kč, tempo růstu bylo v kraji o 0,1 procentního bodu rychlejší než v průměru v ČR (8,5 %). Spotřebitelské ceny se v uvedeném období zvýšily o 6,3 %, reálná mzda tak v kraji vzrostla o 2,2 %, v České republice pak o 2,1 %.
Zaměstnanci a jejich mzdy v krajích v roce 2008

Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v roce 2008

V porovnání s ostatními kraji výše průměrné mzdy v roce 2008 řadí náš kraj na 11. příčku, nižší mzdy byly jen v kraji Karlovarském, Olomouckém a Pardubickém. Meziroční tempo růstu mezd bylo v kraji třetí nejvyšší a podobně jako v Libereckém a Zlínském kraji nabylo hodnoty 8,6 %.

Průměrná měsíčná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2008


Průměrná měsíčná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2008
Průměrná měsíčná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2008
Průměrná měsíčná mzda v Královéhradeckém kraji v roce 2008
© Český statistický úřad, 2009