Silniční obchvat, letní koupaliště a parkovací místa nejvíce chybí obyvatelům krajského města.
Odhalil to průzkum, který v září pro radnici zpracovala brněnská společnost Augur Consulting.

„Se životem ve městě je spokojeno téměř 93 procent lidí. To je jeden z nejlepších výsledků v republice. V porovnání s rokem 2005 se počet spokojených lidí zvýšil o dvě procenta,“ uvedl ředitel Augur Consulting Marián Svoboda.

Na 142 otázek odpovědělo firmě 907 lidí. Nejspokojenější lidé žijí na Novém Hradci, nejvíce si stěžovali lidé ze Slezského Předměstí a Malšovic.

Lidem nejvíce vadí velká hustota dopravy a hluk. Chybí jim obchvat města, nedostatek parkovacích míst a letní koupaliště. Radnice se problémy zabývá.

„Jeden parkovací dům teď vznikl v opraveném pivovaru, další objekt s 500 místy v centru města se připravuje,“ řekl náměstek hradeckého primátora Boris Herman.

Stavba obchvatu za dvě miliardy korun je však podle vedení města vázána na uvolnění peněz ze státního rozpočtu.
„V případě letního koupaliště probíhá územní řízení a práce na projektu. Se zahájením výstavby počítáme v roce 2009,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup.

Lidé by kromě koupaliště a parkhausů investovali nejvíce peněz také do cyklostezek, zeleně, bytové výstavby a rekonstrukce Velkého náměstí.
Nejmenší prioritou je rekonstrukce fotbalového stadionu a areálu Bavlna a také přestavba továrny Vertex na městskou knihovnu.

Více než devět z deseti respondentů (92,7 %) se cítí velmi nebo spíše spokojeno s městem
Hradec Králové jako s místem, kde žije a pracuje.

Je zajímavé, že se svým zaměstnáním je spokojeno 72,8 % obyvatel, ale 40,5 % občanů je nespokojeno s nabídkou volných pracovních míst, což souvisí s dlouhodobě nízkou mírou nezaměstnanosti ve městě a malou nabídkou volných pracovních míst. Více než dvě pětiny respondentů jsou spokojeny s možností odborné rekvalifikace ve městě (44,5 %). Téměř 90 % oslovených obyvatel města je spokojeno s dostupností nákupů a služeb, které využívají a celkově s vlastním bydlením. S novou bytovou výstavbu je spokojeno 49 % respondentů.

Tři čtvrtiny dotázaných jsou nespokojeny s cenami bytů a polovina s nabídkou volných bytů. Jak jste spokojen(a) s následujícími oblastmi života? 65,5% 64,3% 62,4% 26,0% 25,9% 27,7% 8,6% 8,3% 7,4% 1,3% 1,5% 1,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Se základními veřejnými službami (zdravotní služby, sociální služby, školy, veřejná doprava atd.)

S možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům S kvalitou okolního životního prostředí Spokojen(a) Střed Nespokojen(a) Neví Nejdůležitější oblastí života jsou pro oslovené respondenty mezilidské vztahy, možnost zaměstnání a kvalita okolního životního prostředí. Nejméně důležitou oblastí je pro respondenty možnost účastnit se lokálního (místního) plánování.

V rámci zkoumání intenzity a možnosti komunikace mezi občany Hradce Králové, průzkum ukázal, že naprostá většina oslovených (91,7 %) se velmi často či občas zastaví a hovoří s přáteli, které potká na ulici, případně mluví se svými sousedy (82,4 %). Lidé se také velmi často či občas (79 %) setkávají v restauracích, kavárnách, parcích nebo na veřejných prostranstvích.

Pokud jde o spokojenost s kulturním životem ve městě, téměř 90 % dotazovaných je spokojeno s vybaveností města pro kulturní a společenské vyžití. Oslovení obyvatelé města vyjádřili největší spokojenost s fungováním kin, divadel, muzeí, výstavních síní a sportovních zařízení. Celkově jsou spokojeny téměř tři čtvrtiny oslovených.

Největší spokojenost vyjádřili obyvatelé se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolsky vzdělaní.

Z jednotlivých zkoumaných oblastí se respondenti kriticky vyjadřovali zejména k cenám bytů a nabídce volných pracovních míst. Ceny bytů jsou v Hradci Králové jedněmi z nejvyšších v celé zemi. Například třípokojový byt v panelové zástavbě stojí kolem dvou milionů korun. Naopak výrazně nadprůměrně spokojeni jsou lidé s dostupností nákupů a služeb a kulturním vyžitím.

Z veřejných služeb jsou lidé nejvíce spokojeni s praktickými a odbornými lékaři, nemocnicemi a nabídkou možnosti vzdělání. Většina občanů vyjádřila výhrady k činnosti Městské policie, pětina k fungování technických služeb a veřejné dopravě.

Průzkum se zabýval také vnímáním pocitu ohrožení a bezpečí obyvatel. Zde se ukázalo, že občané se obávají chodit v noci po veřejných prostranstvích (75,2 %) a hlavních ulicích (48,2 %).

V rámci této problematiky se obyvatelé vyjádřili i k dopravní bezpečnosti v okolí bydliště. Tu považuje 61,7 % oslovených za nedostatečnou. Letošní průzkum ukázal, že roste spokojenost s vybavením města pro sportovní a rekreační vyžití (78,3 %).

Hodnota vzrostla o 4 % oproti průzkumu před 2 lety.

Hradec Králové je město, které z průzkumů kvality života obvykle vychází velmi dobře. Například ve dvou průzkumech deníku Mladá fronta Dnes vyšel Hradec Králové jako místo, kde se žije nejlépe v republice.

Pětina dotázaných je však nespokojena s činností kulturních domů ve městě a postrádá
kluby (jazzové, rockové, disko, hip hop).

Celková spokojenost s obcí jako místem pro život a práci, dle místa bydliště respondentů