„Nespokojenost projevilo pouze 7,6 procenta obyvatel. Na otázku, co je pálí, odpovědělo nejvíc respondentů, že parkování. Ale bylo jich pouze dvanáct. Očekávali jsem větší odpor,“ uvedl mluvčí magistrátu Václav Svoboda.

Hluk v okolí bydliště vadí téměř čtyřiadvaceti procentům lidí. S kvalitou svého bydlení je však spokojeno 87,7 procenta obyvatel. Pětině lidí není po chuti, že se nemůže podílet na rozhodování o věcech veřejných.

Hradec nechce skate parky, ale cyklostezky

Kdyby měli obyvatelé možnost ovlivnit rozpočet města, investovali by do úprav prostranství zejména na sídlištích, budování cyklostezek a výstavby parkovacích domů.

Devět z deseti lidí by však Hradec nevyměnilo. To je pouze část závěrů průzkumu, který pro radnici vypracovala soukromá agentura. „Takový výsledek jsme si přáli, ale rozhodně nečekali. Průzkum říká, co si lidé v Hradci přejí, co jim chybí, co by chtěli změnit. Je to vodítko, kterým bychom se my měli řídit především,“ říká primátor Otakar Divíšek.

Necelá pětina dotázaných, 19,7 procenta, nesouhlasí s výběrem investičních akcí města. Nejméně peněz by respondenti, kterých bylo celkem 922, investovali do výstavby skate parků a hřišť pro mládež a budování bezpečných úschoven kol v centru.

Čtyři pětiny osob jsou spokojeny s vybaveností města pro sport, s nabídkou společenského vyžití je spokojeno 88,6 procenta. Kvalitu městské dopravy hodnotí kladně 73,6 procenta obyvatel.

Více než 16 procent lidí obtěžuje znečištěné ovzduší ve městě. Více než čtyři pětiny respondentů, 84,4 %, jsou spokojeny se zdravotnictvím, s likvidací odpadu nemá problém 81 procent obyvatel Hradce Králové.

Hlavní závěry průzkumu:

/TISKOVÁ ZPRÁVA/

* Více než devět z deseti respondentů (92,4 %) je spíše nebo velmi spokojeno s městem Hradec Králové jako místem, kde žije a pracuje. Méně než desetina dotázaných (7,6 %) je s městem Hradec Králové spíše nebo velmi nespokojena.

* Polovina respondentů (50,1 %) uvedla, že by bylo potřeba velkou část finančních prostředků investovat do úpravy veřejných prostorů města. Téměř polovina dotázaných (48,0 %) by investovala do budování cyklostezek propojujících město s okolím. Nejméně by respondenti investovali
do budování skate parků a hřišť pro dospívající mládež a vybudování bezpečných úschoven jízdních kol v centru města.

* Téměř dvě třetiny respondentů jsou spokojeny s kvalitou okolního životního prostředí (64,9 %) a s možnostmi věnovat se svým zálibám a koníčkům (61,8 %). Nejméně často jsou respondenti spokojeni s možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech (19,4 %) a s možnostmi zaměstnání v Hradci Králové (18,4 %) .

* Téměř devět z deseti respondentů (87,7 %) je spíše nebo velmi spokojeno s kvalitou svého bydlení. Pouze více než desetina dotázaných (11,2 %) se domnívá o opaku.

* Nejdůležitější oblastí života jsou pro oslovené respondenty mezilidské vztahy, možnost zaměstnání a dále pak základní veřejné služby. Nejméně důležitou oblastí je pro respondenty možnost účastnit se lokálního (místního) plánování.

* Téměř tři čtvrtiny respondentů (74,5 %) uvedly, že je hluk v okolí bydliště spíše nebo vůbec neobtěžuje. Pouze více než pětinu dotázaných (23,9 %) hluk v okolí spíše nebo velmi obtěžuje.

* Více než tři čtvrtiny respondentů (78,5 %) uvedly, že je znečištěné ovzduší v okolí bydliště spíše nebo vůbec neobtěžuje. Pouze necelou pětinu dotázaných (16,3 %) znečištěné ovzduší v okolí spíše nebo velmi obtěžuje.

* Více než čtyři pětiny respondentů jsou v Hradci Králové spokojeny se zdravotnictvím (84,8 %), úklidem a údržbou veřejných prostranství – ulic, náměstí, parků (82,3 %), se svozem a likvidací komunálního odpadu (81,0 %).

* Čtyři pětiny respondentů (80,2 %) jsou spíše nebo velmi spokojeny s vybaveností města pro sportovní a rekreační vyžití. Pouze více než desetina respondentů (11,8 %) se domnívá o opaku.

* Téměř devět z deseti respondentů (88,6 %) je spokojeno s vybaveností města pro kulturní a společenské vyžití. Pouze více než dvacetina dotázaných (6,8 %) je nespokojena s vybaveností města pro kulturní a společenské vyžití.

* Dvě pětiny respondentů (39,5 %) se domnívají, že Hradec Králové nabízí dostatek příležitosti k trávení volného času pro seniory. Pouze více než desetina dotázaných (12,7 %) se domnívá o opaku. Téměř polovina respondentů (47,8 %) nedokázala tuto otázku posoudit.

* Dvě třetiny respondentů (66,7 %) se domnívají, že Hradec Králové nabízí dostatek příležitosti k trávení volného času pro děti a mládež. Pouze více než desetina dotázaných (15,0 %) se domnívá o opaku. Téměř pětina respondentů (18,3 %) nedokázala tuto otázku posoudit.

* Polovina respondentů (50,5 %) je spíše nebo velmi spokojena s výběrem investičních akcí realizovaných městem. Necelá pětina dotázaných (19,7 %) je s výběrem investičních akcí spíše nebo velmi nespokojena. Více než čtvrtina respondentů (29,8 %) nedokázala na otázku odpovědět.

* Více než dvě třetiny respondentů jsou spokojeny v Hradci Králové s kvalitou přepravy, kulturou – čistotou apod. (73,6 %), s frekvencí spojů Městské hromadné dopravy – MHD (72,2 %) a dopravních značením, semafory, kruhovými objezdy apod. (70,8 %).

VÁCLAV SVOBODA, tiskový mluvčí MmHK