Od září pocítí změnu v metodách výuky i skladbě předmětů první a šesté ročníky, pro něž začnou platit školní vzdělávací programy. Školy radikální změnu neplánují.

„Na naší škole se toho zas až tak moc pro žáky nezmění. Metody, které ministerstvo školství ve svých rámcových vzdělávacích plánech, podle nichž jsme školní programy tvořili, udává, využívali už dávno před tím,“ sdělila ředitelka ZŠ SNP Miluška Karásková. Dodává, že příprava byla náročná spíše časově a že hlavní změna nastane v provázání jednotlivých předmětů. Tímto krokem vyvrcholila první etapa reformy ministerstva školství, a jak samo uvádí, je to běh na dlouhou trať. Školy, které byly zapojeny do projektu jako pilotní, testují nový systém školních programů už od školního roku 2005/2006.

„My jsme pilotní školou nebyli, takže začneme podle školních programů učit od nového školního roku. Pro nás je to na jednu stranu velká výhoda. Vzhledem k tomu, že některé třídy jsou zaměřeny na sportovní výuku, tak větší volnost při rozvržení hodinových dotací na předměty vítáme,“ prozradil Karel Rott, ředitel hradecké ZŠ Sever.

Dodává, že na tvorbu programů nedostaly školy od ministerstva školství žádné bonusové finanční prostředky, a tak si s odměňováním učitelů, zapojených do procesu vzniku, museli ředitelé poradit sami. Jediné obavy, které na školách panují, jsou z přechodů žáků z jedné na druhou. „Může se stát, že některé učivo se bude na školách učit v jiném ročníku. To pak bude potřeba řešit s každým žákem individuálně,“ poznamenal Rott.