K zápisu do první třídy základních škol v kraji se letos dostavilo více dětí než vloni. V roce 2009 to bylo 6088, v tomto roce 6263 předškoláků.

V krajském městě přišlo k zápisu 919 dětí, nastoupit by jich mělo 774, což je více než v předchozím roce. „Prvňáčků na našich 19 základních školách v posledních letech mírně přibývá,“ řekl náměstek hradeckého primátora Martin Soukup. Královéhradecký magistrát si před několika lety nechal vypracovat dlouhodobý demografický generel, podle něhož mají rámcový přehled o počtu dětí v každoroční populaci. „Předpokládaná čísla a skutečný stav tak zvaně sedí,“ sdělila vedoucí odboru školství magistrátu Alena Synková. „S přehledem pracujeme od roku 2004, máme jej zpracovaný ještě na dalších pět let. Každoročně jej aktualizujeme podle údajů z matriky o skutečném počtu narozených dětí,“ vysvětlila Alena Synková. Hradecký školský odbor plánuje, že od září ve svých školách otevře celkem 37 prvních tříd, což je o dvě více než vloni.

„K zápisu přišlo přibližně 360 dětí, z toho poprvé 290,“ informoval vedoucí trutnovského odboru školství Karel Rouha. „Přesný počet žáků prvních tříd budeme znát až v září, někteří rodiče budou žádat o odložení školní docházky. Dá se předpokládat, že se letošní čísla nebudou nijak zásadně lišit od loňských,“ dodává Karel Rouha.

V Jičíně dětí přibylo. „Ve čtyřech základních školách budeme v září otevírat devět prvních tříd, to je o jednu více. Zapsali jsme 250 dětí, 79 z toho je z okolních obcí. Někteří rodiče žádají o odklad, předběžně počítáme s nástupem 215 dětí do prvních tříd,“ řekl vedoucí jičínského odboru školství Miroslav Kazda.

„Do první třídy jsme zapsali 25 chlapců a 39 děvčat, přičemž rodiče sedmi hochů žádají o odklad. Pro nás je tento počet optimální, zaplníme tak tři první třídy,“ sdělila Věra Valčáková, zástupkyně ředitele ZŠ Javornická v Rychnově nad Kněžnou. Do rychnovské Masarykovy ZŠ se přihlásilo 67 předškoláků a v září nejspíš nastoupí 54 žáků.

OTÁZKA PRO Františka Obra, ředitele školy

Musí hradecká ZŠ Bezručova „bojovat“ o své budoucí žáky?
Základní škola Bezručova neměla nikdy potíže s naplněním prvních tříd. Letos sice přišlo dětí méně, ale aspoň jsme nemuseli budoucí prvňáčky odmítat. K zápisu na „Bezručku“ se pravidelně dostavují dvě třetiny dětí z jiných spádových oblastí. Rodiče vědí o naší široké nabídce zájmových kroužků a dalších aktivit. Skutečnost, že z našeho „rajonu“ naplníme jen jednu třídu, je dána specifikou místa obydleného starší generací.