Například loni to šlo vůbec poprvé v krajském městě tisíc dětí. Letos do prvních tříd také zavítalo přibližně 30 dětí ukrajinských válečných uprchlíků. Přidaly se tak k dalším zhruba 250 ukrajinským dětem, které již školy navštěvovaly před prázdninami nebo začaly nový školní rok ve vyšších třídách.

Celkově začalo v novém školním roce navštěvovat městské základní školy v Hradci přibližně 280 ukrajinských žáků. "Část těchto žáků již chodila do našich škol na jaře, jiní nastupují poprvé. Tyto počty se neustále mění, jelikož někteří Ukrajinci se vrací zpět do své země, další naopak přijíždějí," vysvětluje primátor Alexandr Hrabálek. Nejčastěji pak navštěvují školy v blízkosti jejich dočasného bydlení. "Pro ukrajinské žáky nevznikaly žádné speciální třídy, ale děti nastoupily do škol mezi své české spolužáky. Nejvíce je jich umístěno v Základní škole Josefa Gočára, kterou začalo navštěvovat téměř padesát ukrajinských dětí,“ uvádí vedoucí odboru školství Magistrátu města Hradec Králové Zbyněk Bárta s tím, že největší zájem mají Ukrajinci o školy v centru města.