Umělkyně má ke krajskému městu hluboký vztah, s nápadem udělit jí čestné občanství přišla Filharmonie Hradec Králové.

„Radní zastupitelstvu doporučili schválit udělení čestného občanství ve městě, které sama považuje za svůj domov,“ uvedla Magdalena Vlčková, tisková mluvčí magistrátu. O udělení občanství musí rozhodnout zastupitelé únorovém zasedání.

Soňa Červená často koncertuje na pódiích města Hradec Králové. Vzpomíná i na svůj původ, který je právě v Hradci.

„Chceme vzdát hold její bohaté umělecké kariéře a tak trochu i rodinným předkům,“ dodal náměstek primátora s gescí za kulturu Josef Krofta.