Na střeše Pajkrovy flošny dnes bují keře a mladé stromy, na zemi leží pískovcové bloky z říms a cihlové stěny jsou posprejované graffiti. Podle vedoucího odboru památek magistrátu Jana Falty jsou hradecké flošny jedněmi z posledních dochovaných staveb z doby, kdy město svíraly pevnostní hradby. „Zvláštností té stavby je, že je to vlastně masivní zdivo, které je shora kryté poměrně silnou vrstvou půdy a je ozeleněno. Masivní klenutí a vrstva hlíny měla stavbu chránit před ostřelováním z děl,“ uvedl.

Cihlová stavba má plochu přibližně 1100 metrů čtverečních. „Je zpracovaný stavebně historický průzkum. To, co je hodnotné, jsou například zachované střílny a pískovcové římsy,“ připomněl Jan Falta.

Po přestavbě zůstane městu

O přestavbě na studentské centrum se mluví dlouhá léta, ale ledy se hnuly až teď. Tendr vyhrál Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb ze Dvora Králové nad Labem. Za 668 tisíc korun bez DPH připraví všechny stupně dokumentace a zajistí i autorský dozor nad samotnými stavebními pracemi. „Veškerá dokumentace včetně stavebního povolení by mohla být dokončená v průběhu roku 2024. Hrubý odhad nákladů na samotnou rekonstrukci je 50 milionů korun, přesnější čísla ale budeme znát po zpracování vyšších stupňů dokumentace, to finální pochopitelně až po soutěži na stavební firmu,“ zmínil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha.

Partnery projektu jsou vedle města také kraj, hradecké fakulty Univerzity Karlovy, hradecká univerzita a Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. „Hlavním smyslem tohoto záměru je vytvořit zázemí pro setkávání lidí a navazování nových kontaktů a vztahů, sdílení informací a vzdělávání. Předběžná dohoda partnerů projektu je, že rekonstruovaný objekt zůstane v majetku města a provozovat jej bude Univerzita Karlova,“ upřesnil záměr primátor Alexandr Hrabálek.

Hledají dotace

Děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Jaroslav Roh si myslí, že po rekonstrukci by měla Pajkrova flošna propojit akademickou sféru s hradeckou společností: „Měl by to být prostor pro setkávání, pro pořádání přednášek pro veřejnost, popularizaci vědy, ale i pro konference, kongresy.“ Vzor vidí v pražském Kampusu Hybernská. „Samozřejmě by tam měl fungovat i nějaký studentský klub, místo pro neformální, ale i organizované příležitosti,“ dodal Roh.

Královéhradecký kraj už poskytl na přípravy rekonstrukce tři miliony korun a město chce dotace hledat i na zaplacení samotných stavebních prací. „Využití a technické řešení musí být v souladu s podstatou objektu. Budou muset být odstraněny nevhodné starší úpravy,“ připomněl památkovou ochranu objektu Jan Falta. Uvnitř je pětice místností s valenými klenbami.

Ze tří hradeckých flošen, což byly vlastně přesunuté pevnostní bunkry, zbyly dvě. Ta Pražská stála zhruba v místě dnešního Ulrichova náměstí a zbouraná byla na začátku 20. století. Pivovarská a Pajkrova stojí poblíž Orlice u Brněnské ulice. Pajkrova flošna dostala jméno podle hradeckého výrobce hudebních nástrojů Rudolfa Pajkra, jehož továrna se specializovala na výrobu harmonií.