Prvního Hradečánka, který bude mít trvalé bydliště v Hradci Králové, navštíví v porodnici osobně primátor Zdeněk Fink a v hotovosti jeho zákonnému zástupci předá finanční dar pět tisíc korun.

První český občánek města se může ještě těšit na pamětní zlatou minci, jež mu bude předána při slavnostním vítání občánků v Divadle Drak zřejmě v dubnu příštího roku. Náklady na výrobu této mince se pohybují kolem 8300 Kč.

„První občánek města je každoročně sledovanou událostí snad ve všech větších městech. Hradec se rozhodl tradici nepřerušit, což dokládá i jednota hlasování radních napříč politickými stranami,“ dodává Josef Krofta, náměstek primátora města Hradec Králové.

„Tradice vítání občánků byla obnovena v roce 2009. Tohoto slavnostního aktu se mohou zúčastnit pouze děti s trvalým pobytem v Hradci Králové. Vítání občánků se týká dětí starších tří měsíců věku,“ uvádí Ľudmila Ducháčová, vedoucí odboru správního Magistrátu města Hradec Králové.

Termín uvítání dítěte splňujícího výše uvedené podmínky je nutné domluvit na matrice magistrátu.

Pro účely evidence uvede žadatel jméno a datum narození dítěte, jméno a vztah k dítěti a adresu, na kterou bude zaslána pozvánka v době těsně před konáním obřadu, a kontaktní telefon.

(mv)