Zatímco peníze předá primátor Zdeněk Fink zákonnému zástupci novorozence hned v prvních dnech nového roku při své obvyklé návštěvě porodnice, medaili miminko dostane až při tradičním vítání občánků v Divadle Drak zřejmě v dubnu příštího roku. „Narození a obdarovávání prvního občánka je každoročně sledovanou událostí snad ve všech větších městech a Hradec Králové není výjimkou. Dnešní hlasování radních ukázalo, že město si přeje tuto tradici zachovat," uvedl v úterý Josef Krofta, náměstek primátora.

Slavnostní vítání občánků, které se týká dětí starších tří měsíců, obnovil Hradec Králové v roce 2009 a mezi rodiči je oblíbené. Zájemci, kteří mají o účast svého dítěte na některém z vítání zájem, se mohou domluvit na matrice magistrátu města. Pro účely evidence žadatel uvede jméno a datum narození miminka, jméno a vztah k dítěti, telefon a adresu, na níž organizátoři pošlou před konáním obřadu pozvánku. Slavnostní vítání probíhá formou minidivadelního představení v Divadle Drak. Noví občánci dostávají stříbrnou pamětní medaili, domovský list a volnou vstupenku do Divadla Drak. Akce je určena všem novorozeňatům s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, tedy i těm dětem, které se narodily v porodnicích mimo Hradec Králové, ale mají ve městě trvalý pobyt.   (mv)