Mnoho cenných rad a praktických dovedností se v rámci přednášky z cyklu „Akademie seniorů"  získali posluchači pod vedením člena Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové Radka Žočka.

Jednoduchou a srozumitelnou formou seniory seznámil  se základními postupy při poskytování první pomoci. Zaujala je především figurína pro trénink resuscitace, na které si masáž srdce zájemci vyzkoušeli.

Všichni, včetně nejstarší sedmaosmdesátileté posluchačky, zvládli základy první pomoci na výbornou.

Eva Čížková, mluvčí Městské policie Hradec Králové