„Žádný kurz první pomoci jsme v autoškole neměli. Učitel nám jenom řekl, abychom se naučili, co všechno je v autolékárničce,“ uvedla třiadvacetiletá Pavlína. Sama přiznala, že vůbec netuší, jak by při dopravní nehodě měla postupovat.

„Je to žalostný stav. Nemůžeme samozřejmě mluvit za všechny, ale máme zkušenost, že takových osmdesát procent absolventů autoškol si žádným kurzem první pomoci neprošlo. V lepším případě jim byl promítnut snímek, ze kterého si měli vše zapamatovat,“ uvedl Lukáš Pochylý z hradeckého oblastního spolku Českého červeného kříže.

Navíc ani skladba závěrečných testů mladé řidiče nijak nemotivuje, aby se zásady první pomoci naučili. Pouze jedna otázka v hodnotě bodu zkoumá znalosti zdravovědy. „Na tom získání řidičáku nestojí. Při přípravě jsem se někdy trefil a jindy bych toho člověka asi zabil,“ poznamenal trochu ironicky Radek, další z dotazovaných čerstvých řidičů. Majitelé autoškol, které jsme oslovili, svorně tvrdili, že vše mají v pořádku a šestihodinový kurz, jak zákon ukládá, u nich řidiči absolvují. „Chodí to často tak, že papírově je to bez problémů. Existuje lékař či sestra, kteří karty vyplní a podepíší. Fakticky se však výuka neuskuteční,“ poznamenal Pochylý. Doplnil, že ke zlepšení by snad mohlo přispět zvýšení důležitosti znalosti první pomoci při závěrečných testech.

Jaká je podle vaší zkušenosti výuka první pomoci v autoškolách?

Zcela dostatečná a vyhovující. (6,7%)

Výuka dobrá, ale informací málo. (6,7%)

Dostatek informací, ale nevhodná forma nebo podání. (26,7%)

Nedostatečná a nevyhovující. (60%)

Zbytečná. (0%)