Klání nejlepších žáků středních škol pořádá každoročně Státní těsnopisný ústav. Z krajských kol, jichž se zúčastnilo přes 500 studentů, postoupilo do republikového finále 70 z nich. Závěrečný boj se uskutečnil v SOŠ a VOŠ v Novém Bydžově, která měla také svá želízka v ohni. Zápolení se konalo ve čtyřech disciplínách, a to v opisu textu, jeho korektuře, editaci textu a v záznamu mluveného slova. Vítězem tří částí se stal student pražské Obchodní akademie Ondřej Kanta. Jediným jeho pokořitelem při editaci textu byl Tomáš Svoboda z Obchodní akademie v Lounech. Nejlepším studentem z regionu se stal Tomáš Patočka z hradecké Obchodní akademie, který skončil na čtvrtém místě v opisu textu. (sir)

Mistrovství České republiky v grafických disciplínách už zná svého vítěze

V Novém Bydžově ve čtvrtek skončilo mistrovství České republiky v grafických disciplínách. Absolutním vítězem se stal žák 4. ročníku Ochodní akademie Heroldovy sady v Praze Ondřej Kanta. Mistrovství v grafických disciplínách pořádá každoročně Státní těsnopisný ústav, který je dnes součástí Národního ústavu odborného vzdělávání. Letos se konalo v SOŠ a VOŠ v Novém Bydžově. Soutěžení má přispět k motivaci žáků, aby zdokonalovali své dovednosti ve zpracování textu na PC.

Mistrovství ČR je vyústěním krajských kol, jichž se letos zůčastnilo přes 500 žáků obchodních akademií, gymnázií a dalších středních škol. Do celostátního mistrovství postoupilo 70 žáků, kteří soutěžili v opisu textu, jeho korektuře, wordprocessingu (editace textu) a v záznamu mluveného slova. Ondřej Kanta si odnesl vítězné poháry ze všech disciplín kromě wordprocessingu, v němž vyhrál Tomáš Svoboda z Obchodní akademie Louny.

Soutěžení má v naší republice dlouhou tradici, i když zpočátku šlo hlavně o zápis mluveného slova těsnopisem. Projevilo se to i v mezinárodním měřítku. Na mistrovstvích světa v grafických disciplínách patří pravidelně naši reprezentanti k těm nejlepším – např. na posledním mistrovství, které se konalo v roce 2007 v Praze, zastupovalo Českou republiku 18 soutěžících, kteří získali celkem 54 medailí.

Chybí gramotnost v psaní na klávesnici

Výuce počítačové gramotnosti se dnes ve školách sice věnuje značný prostor, ale vůbec to neznamená, že se stejná pozornost věnuje psaní na klávesnici. Realita je spíš právě opačná. Převážná část činnosti Státního těsnopisného ústavu proto dnes spočívá v péči o tuto disciplínu. Stará se o výuku moderních administrativních předmětů na středních školách, organizuje státní zkoušky z psaní na klávesnici, provádí rekvalifikační kurzy i semináře pro učitele středních škol, organizuje také krajské a celostátní soutěže žáků.

Státní těsnopisný ústav

Státní těsnopisný ústav je oddělení Národního ústavu odborného vzdělávání, které koordinuje výuku předmětů technika administrativy, obchodní korespondence a těsnopis na středních školách a pro tyto předměty zajišťuje činnosti státní zkušební komise.

Státní těsnopisný ústav také připravuje a provádí rekvalifikační kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Oddělení se podílí na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).