Jiří Kadeřávek z farmy Věkoše na Hradecku, která se specializuje na chov kuřic, krůt a krocanů má o svůj podnik strach.

Hrozba nákazy

„Riziko tady určitě je, ale snažíme se, aby se k nám nákaza nedostala,“ říká. Dodržují zde hygienická pravidla, desinfekci na všech vstupech, mají pečlivě zakrytou podestýlku, aby se do ní nedostalo ptactvo. „V Morasu mají taky všechnu drůbež v halách, jak se to tam dostalo? Kdoví?“ pokládá chovatel otázku sám sobě. I když je jeho farma od centra nákazy vzdálená zhruba 30 kilometrů, riziko přenosu tu určitě je. „Myslím, že pokud budeme dodržovat zoohygienu, chov uchráníme,“ věří Jiří Kadeřávek.

Mimořádná veterinární opatření přijali i chovatelé ve společnosti Mave Jičín se sídlem ve Lháni u Soběrazi. Tady se specializují na produkci vajec i odchov kuřic a chov nosných slepic. Poplach kvůli ptačí chřipce zde naposledy zažili před třemi lety.

Chov v Moravanech na Pardubicku, kde se prokázalo ohnisko viru ptačí chřipky
Ptačí chřipka na Pardubicku potvrzena. Veterináři vybijí 140 tisíc kusů drůbeže

Co je ptačí chřipka
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza drůbeže,tedy i krůt, kachen, hus, holubů, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Nakažená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně během jednoho až dvou dnů hynou.

Způsob přenosu ptačí chřipky
K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Chovatelé by měli především zabránit tomu, aby volně žijící ptáci kontaminovali krmivo nebo vodu v napáječkách.

„Na všech vstupech v podniku jsou desinfekční rohože, sledujeme pohyb cizích osob při nákupu v obchodním centru, aby se nedostali dál do výroby a hlavně jsme informovali zaměstnance, jak mají vstupovat do výrobních hal. Zkontrolovali jsme všechny průduchy uzavřené pletivem, aby volné ptactvo nemohlo vletět do hal. To je velice důležité,“ zdůrazňuje ředitelka Milena Koudelková. Ve firmě přijali tato ochranná opatření okamžitě po tom, kdy se ptačí chřipka objevila v malochovu ve Štěpánově. „Byli jsme informování státní veterinární správou. Navíc jsme pod stálým dohledem, u nás jsou veterináři dvakrát do měsíce. Byl by těžký zločin něco podobného nedodržovat, byla by to lehkomyslnost,“ míní ředitelka.

Nebezpečný virus ptačí chřipky může ohrozit i Bažantnici Bříšťany u Hořic. Kromě bažantů tu chovají i krocana divokého a bažanta královského.

„Bažanti žijí v uzavřených voliérách. Před možností nákazy je můžeme ochránit tím, že zakryjeme před volným ptactvem krmivo a vodu,“ říká správce areálu Jaroslav Dostál, podle kterého je obrana proti nebezpečnému viru téměř nemožná. Ptáci totiž proniknou oky i do voliér. Připomíná, že za přenos ptačí chřipky může především vodní ptactvo jako labutě a kachny.

Stadium bdělosti

Ředitel krajské veterinární správy Aleš Hantsch připomíná, že veterináři zintenzivnili kontroly velkochovatelů drůbeže ihned po prvním výskytu ptačí chřipky na Vysočině. „Jsme ve stádiu bělosti a doufám, že se virus našemu kraji vyhne,“ věří ředitel Hantsch, podle kterého se nákaza na Pardubicku mohla dostat do chovu podestýlkou. Ale je to jen spekulace.

Chov v Moravanech na Pardubicku, kde se prokázalo ohnisko viru ptačí chřipky
Ptačí chřipka udeřila. O život přijde 140 tisíc krůt a kuřat