Mezi sebou se pak dorozumívají kontaktními hlasy a „rodiče" tak o každém z mláďat dobře ví a pravidelně je krmí. „Ptáčat nalezených na místech, kde jim nehrozí žádné vážné ohrožení jako je les, zahrada, okraj pole, koruna stromu, hromada dřeva, si není třeba příliš všímat s výjimkou rorýsů. Ve většině případů opravdu nejsou opuštěná," uvedla Eva Kněžourová, mluvčí hradeckých strážníků.

Mláďata nalezená na rizikových místech jako je chodník, silnice, travnaté plochy či parky s volně pobíhajícími psy, je vhodné opatrně odchytit do ruky a usadit na bezpečnější místo poblíž.

S mláďaty ptáků na rozdíl od mláďat savců může člověk manipulovat, riziko, že je rodiče opustí, v těchto případech nehrozí. Nejlépe je posadit ptáče na vyvýšené místo, větev stromu, sloupek od plotu nebo hromadu dřeva.

Kdy mládě potřebuje pomoc?
● je-li zjevně zraněné
● je-li podchlazené nebo promoklé
● bylo-li napadeno psem či kočkou
● je-li silně napadeno parazity (blechy, vši, mouchy)
● jsou-li v blízkosti mrtví rodiče či sourozenci
● je-li v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, děti)
● je-li neopeřené ptačí mládě (holátko) mimo hnízdo
● Mláďata nalezená na rizikových místech (chodník, silnice, místo s volně pobíhajícími psy)
V těchto případech, stejně jako při nálezu mláďat dravců, sov a rorýsů kontaktujte nejbližší záchrannou stanici nebo městskou policii.