Jde se o první oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích Unie deklarující společný zájem o ochranu evropsky významných druhů ptáků. „Odchováváme tetřevovité druhy, tedy kriticky ohrožené druhý ptáků. Hlavně tetřeva hlušce a tetřívka obecného, kteří patří v Čechách a v zemích EU k silně ohroženým. Chováme je zejména v lesním závodě Boubína v odchovně Mlynařovice, kde od roku 2005 bylo do přírody vypuštěno 280 tetřevů. V lesní správě Karlovice jsme zase vypustili 140 tetřevů,“ řekl vedoucí ochrany přírody Lesů ČR Jiří Stonawski.


Generální ředitel Lesů ČR Jiří Holický připomněl, že ochrana přírody a péče o ptactvo jsou nedílnou součástí práce lesníků. Tradiční činností Lesů ČR je také podpora hnízdících možností ptáků. Do přírody už umístily na 35 tisíc hnízdících budek.