"Nemáme žádné podezření, že by byl zjištěn virus H5. Úhyny ptáků v ČR jsou v některých případech i hromadné, zejména na nádržích, kde je málo vody. Dochází i k hromadných úhynům, ale ne způsobených tímto virem," uvedl Kozák. Týká se to i několika nálezů uhynulých racků z posledních dnů, které podle Kozáka neusmrtil vir H5N1, jenž může být nebezpečný i pro člověka.

Ředitel Státní veterinární správy Milan Malena v diskusi uvedl, že virus se do první farmy v Tisové dostal ze stohu slámy poblíž vodní plochy, z něhož na farmě udělali podestýlku. Do nedaleké farmy v Noříně mohl podle Maleny virus přenést člověk. Pokládá to za nejpravděpodobnější variantu. Virus totiž může ulpět například na oblečení či na botách. Hasiči proto při sanaci farem zasažených nebezpečným virem používají ochranné oděvy.

"V Noříně předpokládáme, protože zde působí stejný zootechnik, částečně i krmiči a částečně i veterinární lékař,… že se na přenosu podílel lidský faktor," uvedl. S tím částečně souhlasí i František Bartoš, předseda představenstva Zemědělsko-obchodního družstva Zálší, pod které obě farmy patří.

Podle něj se ale tato hypotéza netýká krmičů, neboť každá farma zaměstnává vlastní, kteří se nemohli v inkriminované inkubační době potkat. "S tím ostatním souhlasím - zootechnička, případně veterinář, který je také jeden a všechny chovy navštěvuje - s tím souhlasím," uvedl Bartoš.

Testy odhalily výskyt viru H5N1 v Noříně ve středu, veterináři museli zlikvidovat na 27.800 kusů brojlerů a také asi 200 kusů drůbeže u drobných chovatelů. Obdobně postupovali hasiči a vojáci při sanaci krůtí farmy v Tisové, kde zásah ukončili v pondělí 25. června. Na ptačí chřipku v Tisové uhynulo 2500 krůt, veterináři rozhodli o vybití šesti tisíc krůt a také tisícovky domácí drůbeže. Virus H5N1 našli veterináři také u uhynulé labutě na břehu rybníka Apollo u Lednice na Břeclavsku.

Kvůli výskytu ptačí chřipky byla od čtvrtka vyhlášena mimořádná ochranná opatření, která platí na celém území Česka. V podnikatelských chovech například drůbež nebude moci být ve volných výbězích. Zakázány budou trhy a výstavy drůbeže a ptáků.