Z obilovin se ojediněle objevoval pouze pyl kukuřice. Pyl kopřivy byl stále hojný, místy se vyskytoval pyl chmele. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni, sezona šťovíku postupně doznívá. Vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly stále spóry plísní, především Cladosporium. Ojediněle se začala objevovat první pylová zrna ambrózie.


Dominantními alergeny v tomto období jsou pelyněk, trávy, plísně, merlíkovité, kopřivovité a jitrocel.
V tomto týdnu dojde k rychlému vzestupu koncentrace pylu pelyňku, vrchol jeho sezony očekáváme koncem tohoto a začátkem příštího týdne. Postupně bude přibývat pylových zrn ambrózie, vrchol sezony tohoto silně agresivního plevele přijde ve druhé polovině srpna. Zastoupení trav a obilovin bude naopak dlouhodobě klesat. Na stejné úrovni se bude držet pyl merlíkovitých a kopřivy. I nadále lze očekávat obrovské množství spór plísní, především rodů Alternaria a Cladosporium.


Zdroj: www.pylovasluzba.cz